Jaarlijkse toelage aan mensen die tewerkgesteld zijn in het normaal economisch circuit in het kader van 'begeleid werken' of 'arbeidsmatige activiteiten'. De premie bedraagt 50 EUR per begonnen maand in begeleid werken of max. 600 EUR per jaar.

Voorwaarden

Wie in aanmerking wil komen voor deze premie dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Minstens 18 jaar oud

  • Woonachtig in Aalst (domicilie of vaste verblijfplaats in vergunde voorziening op ons grondgebied)

  • Ingeschakeld binnen normaal economisch circuit op basis van een contract begeleid werken / AMA

  • Men wordt begeleid door een erkende voorziening bij de AMA-activiteiten

  • Men ontvangt geen andere vergoeding i.k.v. begeleid werken / AMA

Procedure

Begin van elk jaar zal de de werkvloer, waar de rechthebbende ingeschakeld is i.k.v. begeleid werken, de persoonsgegevens en prestaties doorgeven aan de stad. De stad zorgt voor de verwerking en de toelage wordt automatisch uitbetaald aan de rechthebbende.

Denk je dat je mogelijks in aanmerking komt, dan kan je best vragen aan jouw begeleider om contact op te nemen met de stad Aalst via oproepsociaalbeleid@aalst.be.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten