Schooltoelage

Wat zijn de voorwaarden?

Kinderen vanaf 3 jaar kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als:

  • ze voldoen aan de algemene voorwaarden voor recht op het Groeipakket;
  • ze in het kleuter- lager of secundair onderwijs zitten (ook HBO5 Verpleegkunde);
  • Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap);
  • voldoende aanwezig zijn op school;
  • het gezinsinkomen niet te hoog is.

Thuisonderwijs, ziekenhuisonderwijs, volwassenenonderwijs (CVO) en privéonderwijs (behalve Eureka, De Leerwijzer, Safe en Sint-Ignatiusschool) hebben geen recht op schooltoeslag.

Leeftijdsgrens

Leerlingen in het secundair onderwijs kunnen een schooltoeslag krijgen tot en met het schooljaar waarin ze 22 jaar worden (vakantie inbegrepen).

Er geldt geen leeftijdsgrens voor leerlingen in:

  • het buitengewoon onderwijs
  • de opleiding HBO5 Verpleegkunde

Voldoende aanwezig zijn op school

Zowel kleuters als lagereschoolkinderen moeten voldoende aanwezig zijn op school om aanspraak te kunnen maken op de schooltoeslag.

De Vlinder Aalst
't Klaproosje

Hoeveel bedraagt het Groeipakket?

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

  • het gezinsinkomen
  • de gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaande leerling)
  • het type onderwijs

Wat is de procedure?

De uitbetaler van het Groeipakket zal jaarlijks automatisch onderzoeken of jouw kind in aanmerking komt voor een schooltoeslag en die vervolgens uitbetalen. De betaling gebeurt tussen augustus en december en je ontvangt ze ook niet altijd tegelijk voor alle kinderen. 

Wie HBO5 Verpleegkunde volgt en geen basisbedragen meer krijgt, moet zelf een uitbetaler kiezen en contacteren. 

Studietoelage hoger onderwijs

Studeert je kind in het hoger onderwijs? Dan moet je die studietoelage apart aanvragen. 

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten