Hoperfgoed Aalst

Hopvereniging 't Stakenhuis

De Hopvereniging ’t Stakenhuis werd eind 2010 opgestart tussen de gemeente Asse en Stad Aalst. De vereniging, opgericht met als doel het behoud van de traditionele hopcultuur en het stimuleren van hopgerelateerde activiteiten, is een levendige hub voor bierenthousiastelingen en ambachtslieden.

Geschiedenis

Het rijke hopverleden van de Aalst-Affligem-Asse regio vindt zijn oorsprong in de 14e eeuw, toen men ontdekte dat het toevoegen van hop het bier langer houdbaar maakte. Eeuwenlang sierden hopranken het landschap in deze streek. Aan het begin van de 20e eeuw ondervonden lokale hopboeren echter steeds meer moeilijkheden door de toenemende arbeidsdruk en afnemende vraag naar inheemse hop. Veel boeren zagen zich genoodzaakt hun hopactiviteiten stop te zetten. Ondanks deze uitdagingen verdween de hopteelt nooit volledig uit de streek. Het erfgoed leeft voort, zij het in een andere vorm, als herinnering aan de tijden waarin hop een bloeiende en essentiële industrie vormde voor deze betoverende regio.

Als eerbetoon aan dit hoperfgoed en om de hopranken opnieuw in het landschap te introduceren, dienden de gemeenten Asse en Aalst een aanvraag in voor twee projecten  'Faluintjes’ en ‘Heraanleg van een hopveld in Asse’. Daarbij werd de creatie van hopvelden en de ontwikkeling van een eigen bier gekoppeld aan educatieve en toeristische activiteiten. 

Hoofddoelstellingen

  • De herintroductie van de hopvelden als landschappelijk element.
  • Het behoud en de herwaardering van de hopteelt als cultuurhistorisch erfgoed.
  • De exploitatie ervan.

Taken

  • Een onderlinge afstemming van de afzonderlijke deelprojecten van de deelnemende gemeenten tot één gezamenlijk project.
  • Het uitwerken van een beleidsvisie rond de herwaardering van de hopteelt en hopcultuur in onze regio.
  • Het uitwisselen van kennis en informatie rond de hopteelt.
  • De gezamenlijke exploitatie en het onderhoud.

Jaarlijks wordt er de eerste zondag van de maand in september tijdens Meldert-kermis een Hopplukdag georganiseerd.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten