trouwen in aalst

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen trouwen?

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.

Toestemming van de echtgenoten

Beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.

Afwezigheid van een huwelijksbeletsel

Huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.

Verbod op bigamie

Iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.

Verbod op schijnhuwelijk

Een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Waar kan je trouwen in Aalst?

Trouwen gebeurt in Aalst in het stadhuis, in de trouwzaal, maar tussen mei en september is het op vrijdag en zaterdag ook mogelijk om te huwen in openlucht. Dat gebeurt aan de Japanse Tempelboom (ook wel de tuin van de eeuwige liefde), die zich naast het stadhuis bevindt.

Hoeveel kost het om te trouwen?

  • dinsdag van 14 - 16 uur (gratis)
  • vrijdag van 10 - 15.30 uur (242 EUR)
  • zaterdag van 9.30 - 13 uur (242 EUR).
trouwzaal aalst
stadhuis aalst

Huwelijksaangifte

Icon Select

Ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum moet je de huwelijksaangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Enkel in uitzonderlijke omstandigheden (bijv. huwelijk in extremis waarbij één van de partners terminaal ziek is) kan het huwelijk vroeger dan 14 dagen na de huwelijksaangifte voltrokken worden. (Art. 165 Bw)

Akte van huwelijk

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar je in het huwelijk treedt.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten