Met een huwelijksaangifte verklaren jij en je partner dat je wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

 • Ben je Belg, dan moet je meerderjarig zijn.

 • Ben je niet-Belg, dan is de wetgeving van jouw land van toepassing.

 • Je mag niet gehuwd zijn. Jouw eventuele vorige huwelijk moet nietig verklaard of ontbonden zijn, bijvoorbeeld door een echtscheiding.

Procedure

Je moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kun je aangifte doen in:

 • de laatste woonplaats van jezelf of je partner

 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jezelf of je partner

 • de geboorteplaats van jezelf of je partner.

  De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door één van de partners mits een volmacht.

1. Reserveer je huwelijksdag (maximaal 1 jaar vooraf)

--> Beide partners hebben de Belgische nationaliteit en beide partners zijn in België geboren (zonder afspraak)

stuur een email naar huwelijken@aalst.be en vermeld:

 • de gewenste datum en uur die je wil reserveren

 • naam en rijksregisternummer van beide partners

 • adres van beide partners.

De huwelijken worden steeds aansluitend gepland, je kan je huwelijk reserveren op volgende dagen:

 • dinsdag van 14 - 16 uur (gratis)

 • vrijdag van 10 - 15.30 uur (betalend)

 • zaterdag van 9.30 - 13 uur (betalend).

Er kunnen geen huwelijken plaatsvinden op volgende dagen:

In 2024

 • Dinsdag 2/1/2024 2de nieuwjaar

 • Vrijdag 9/2/2024 Carnaval

 • Zaterdag 10/2/2024 Carnaval

 • Dinsdag 13/2/2024 Carnaval

 • Vrijdag 10/5/2024 OLH Hemelvaart

 • Zaterdag 11/5/2024 OLH Hemelvaart

 • Vrijdag 23/8/2024 Cirk

 • Zaterdag 24/8/2024 Cirk

 • Vrijdag 1/11/2024 Allerheiligen

 • Zaterdag 2/11/2024 Allerzielen

 • Dinsdag 24/12/2024 Kerstavond

 • Dinsdag 31/12/2024 Oudejaarsavond

Je reservatie is pas voltooid na bevestiging van de Burgerlijke stand.

--> Vraag inlichtingen als één van beiden niet in België geboren is en/of niet de Belgische nationaliteit heeft (op afspraak)

Maak een afspraak; kies voor "Huwelijk in België met buitenlandse documenten".

Meebrengen:

 • bewijs van identiteit van beide partners of kopie van paspoort van afwezige partner

 • breng een vertaler/tolk mee als je Nederlands onvoldoende is.

2. Controle niet Belgische documenten (zonder afspraak)

Je geeft je buitenlandse documenten af aan de balie van de Burgerlijke stand. De documenten worden gecontroleerd en je wordt via email op de hoogte gebracht van je dossier. Dit is enkel nodig als één van beiden niet in België geboren is en/of niet de Belgische nationaliteit heeft.

3. Aangifte van je huwelijk (op afspraak)

Maak je afspraak maximaal 6 maanden en minimaal 4 weken voor de huwelijksdatum.

--> Beiden hebben de Belgische nationaliteit en beiden zijn in België geboren?
Maak een afspraak en kies voor "Huwelijk Belg"

--> Niet in België geboren en/of niet de Belgische nationaliteit?
Maak een afspraak en kies voor "Huwelijk in België met buitenlandse documenten"

Meebrengen:

 • bewijs van identiteit van beide partners (of een kopie van paspoort van de afwezige partner)

 • volmachtformulier indien één van beide partners niet aanwezig kan zijn

 • formulier getuigen (kan je ook uiterlijk 14 dagen voor het huwelijk binnenbrengen bij de dienst Burgerlijke stand of mailen naar huwelijken@aalst.be)

 • Indien van toepassing: alle buitenlandse akten die nodig zijn voor het opmaken van het huwelijksdossier

 • je deelt mee of jullie huwen met een ceremoniewagen (kan je ook uiterlijk 14 dagen voor het huwelijk mailen naar huwelijken@aalst.be)

 • breng een vertaler/tolk mee als je Nederlands onvoldoende is.

Enkel in uitzonderlijke omstandigheden (bijv. huwelijk in extremis waarbij één van de partners terminaal ziek is) kan het huwelijk vroeger dan 14 dagen na de huwelijksaangifte voltrokken worden. (Art 165 Bw)

4. De huwelijksplechtigheid

Huwelijksplechtigheden vinden plaats in de trouwzaal van het oude stadhuis (Grote Markt 3, 9300 Aalst).
De openluchthuwelijken gaan door op de achterkoer van het oude stadhuis, meer bepaald op het grasplein aan de Japanse Tempelboom. Dit onder voorbehoud van goed weer.

Tijdens de huwelijksplechtigheid is er parkeergelegenheid voor 4 auto's op de parking van het oude stadhuis of de pupillen, ingang Zwarte Zustersstraat.

Bekijk alvast deze afspraken om jullie genodigden op de hoogte te brengen.

Kies voor "Huwelijk Belg"
of
kies voor "Huwelijk in België met buitenlandse documenten"

Bewijsstukken

Toekomstige echtgenoten die zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

 • een kopie van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op

 • een identiteitsbewijs

 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit

 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk

 • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Kost

 • trouwboekje: 24,50 EUR

 • huwen op dinsdag: gratis

 • huwen op vrijdag of zaterdag: 242 EUR

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten