De Gendarmerie

De Gendarmerie is een nieuwe ontmoetingsplek in de binnenstad waar mensen hun talenten kunnen (her)ontdekken. Een groene ontmoetingsplaats voor elke Aalstenaar met bijzondere aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Organisaties die deze talenten helpen herontdekken krijgen hier de ruimte om samen te komen.

Wat is de Gendarmerie?

Het verhaal van De Gendarmerie begon in 2016 toen het OCMW en Stad Aalst besloten om de oude Rijkswachtkazerne aan te kopen. Onder het motto 'broedplaats voor talent' wordt er plaats geboden aan organisaties die mensen opnieuw helpen activeren. Organisaties die opleidingen aanbieden, die helpen om algemene arbeidsattitudes aan te leren of die helpen om drempels te overwinnen in het leven. Kortom, om talenten te helpen (her)ontdekken.

Een mix van initiatieven van particulieren, ondernemers en publieke diensten zal er neerstrijken. De initiatieven die ze opstarten staan steeds in het teken van talentontwikkeling. Elk idee of initiatief dat Aalsters talent ontwikkelt vanuit een sociaal-maatschappelijke insteek kan hier een plek krijgen.

De kracht van De Gendarmerie schuilt in de ontmoeting tussen innovatieve partners op een plek vol mogelijkheden. Het project groeit elke dag verder met de ideeën die er ontstaan.

Wat komt er op De Gendarmerie?

Buurtrestaurant De Combi

Het buurtrestaurant wordt het kloppend hart van de site. Er worden ook maaltijden geserveerd aan sociale voordeeltarieven. Zo kan elke Aalstenaar genieten van een gezonde maaltijd, aangepast aan zijn of haar financiële situatie. Om volop aan talentontwikkeling te doen, worden er ook twee horeca-opleidingen gekoppeld aan de uitbating. Door te zorgen voor een gezellige restaurantomgeving wil men een sociale mix bekomen onder de klanten.

Buurtrestaurant De Gendarmerie

De sociale kruidenier

De sociale kruidenier

De Caddi. Een sociale superette

De Caddi is de nieuwe naam voor de Aalsterse sociale kruidenier. Dat is een vernieuwende manier van voedselhulp. Klanten kunnen in een echte winkelruimte zelf hun gratis voedselpakket samenstellen. Samen met een vrijwilliger van het OCMW bepaal je zelf wat je graag eet en wordt er op toegezien dat de voedselpakketten gezond en evenwichtig samengesteld zijn. De gratis producten komen enerzijds van de federale overheid en anderzijds van lokale handelaars die voedseloverschotten hebben.

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Speurneus

Op De Gendarmerie komt een gloednieuw stedelijk kinderdagverblijf dat werkt met inkomen gerelateerde tarieven. De buurtgerichte kinderdagopvang biedt plaats voor 36 baby's en peuters van 0-3 jaar. De unieke buitenspeelruimte van de kinderen bevindt zich op het dak van de markthal.

Kinderdagverblijf De Gendarmerie

Multifunctionele markthal

Verder huisvest De Gendarmerie een multifunctionele hal voor allerlei activiteiten en evenementen.

De zaal wordt uitgerust met de modernste beeld en klankapparatuur en heeft de mogelijkheid om mobiele togen te installeren. Je zal de zaal kunnen reserveren voor bijvoorbeeld workshops, lezingen, tentoonstellingen, beurzen of marktjes, enz. Eetfestijnen, fuiven en optredens zijn niet toegestaan.

Binnenkort verschijnen de voorwaarden en de reserveringsmogelijkheden.

Partners

Ligo vzw

Ligo is het Centrum voor Basiseducatie in Zuid-Oost-Vlaanderen, het vroegere Leerpunt. Hier kunnen volwassenen basisvaardigheden aanleren, opfrissen en versterken aan de hand van cursussen. 

Fiola vzw

Fiola vzw biedt ambulante en mobiele ondersteuning aan baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk in Oost-Vlaanderen.

Digipunt

Een vraag over je computer of smartphone? Hulp nodig bij je online aankopen? Hoe maak je online een afspraak maken of dien je een aanvraag in?
Hoe kan je contact maken met je familie en vrienden op Facebook? Hoe gebruik je itsme? Digipunt helpt je graag verder.

PIN vzw

PIN vzw is een sociale economie onderneming die zich inzet voor de integratie en participatie van nieuwe inwoners met een migratieachtergrond. Een team van toeleiders, coaches en ondersteuners vormt een regioteam in Aalst.

Broeiklas vzw

Broeiklas vzw biedt studiebegeleiding aan lagere schoolkinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen. Door hun gezinsomstandigheden hebben kinderen school- en/of taalachterstand of dreigen ze leerachterstand op te lopen. Vrijwilligers ondersteunen de kinderen bij de leerstof, het maken van huistaken of het voorbereiden van toetsen.

DUO for a JOB

DUO for a JOB is een vereniging die intergenerationele mentoring organiseert door jongeren met een migratieachtergrond in contact te brengen met personen ouder dan 50 jaar. Het doel? De jongeren ondersteunen in hun zoektocht naar werk en ervaringen delen.

Arktos vzw

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare situaties en personen met een beperking voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. 

Emino vzw

Elk talent verdient een plek op de arbeidsmarkt. Daarom informeert, adviseert en ondersteunt Emino werkzoekenden, werknemers en bedrijven. Vanuit De Gendarmerie begeleiden ze jongeren in de 'aanloopfase' waarbij gewerkt wordt aan generieke, loopbaangerichte en vaktechnische competenties door een stage op een reguliere werkvloer al dan niet in combinatie met vorming.

Daarnaast organiseren ze in Aalst het project ICAN. Met ondersteuning van het ESF begeleiden ze werkzoekenden die verschillende drempels ervaren naar de arbeidsmarkt. 

CVO Kisp

Volwassenenonderwijs Kisp bevindt zich op de tweede verdieping van De Gendarmerie. Daar kan je terecht voor diplomagerichte opleidingen aanvullende algemene vorming (AAV) en zorgkundige opleidingen. 

Refu Interim

Refu Interim is geen écht interimkantoor. Wij zoeken vrijwilligerswerk voor mensen die nieuw zijn in België. Zo brengen we toffe mensen samen met toffe organisaties. Ook in Aalst!

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten