Stadhuis Aalst

Een stadshart voor Aalst

In de Aalsterse binnenstad ligt een uitzonderlijk projectgebied dat ten zuiden grenst aan de Grote Markt, ten oosten aan de Graanmarkt, ten noorden aan het Utopiaplein met de stedelijke bibliotheek en Academie voor Podiumkunsten (Utopia) en ten westen aan de achterkant van de winkels gelegen in de Kattestraat.

Het is het laatst ontbrekende en grootste puzzelstuk in de ontwikkeling van het Aalsters stadshart. Het ca. 1,6 hectare groot projectgebied beschikt over alle troeven om het Aalsters stadshart economisch, erfgoedkundig, socio-cultureel, residentieel, toeristisch… op de kaart te zetten voor zowel een lokaal als een bovenlokaal publiek.

Historische gebouwen

Stadhuis

feestzaal stad aalst

Hotel van Langenhove

Hotel van Langenhove

Trouwzaal

Trouwzaal Stadhuis en Pupillensite

Klooster Zwarte Zusters

Klooster Zwarte Zusters

Landhuis

Het landhuis

Pupillen

Pupillen binnenkoer

De plannen

Wat zijn de plannen?

  • Het gebied wordt een historisch interessante voetgangerszone gevormd door opeenvolgende pleintjes van aan de Grote Markt tot Utopia.
  • Het groen is er buitengewoon, en zal een oase van rust vormen in het hart van de stad.
  • De Aalstenaar huwt al decennialang in het stadhuis en dat zal ook zo blijven. Ook buiten zal er nog steeds gehuwd kunnen worden in de ‘Tuin van de Eeuwige Liefde’. 
  • De Academie voor Podiumkunsten zal worden uitgebreid op de Pupillensite en krijgt er 4 specifieke ruimtes bij. Er komt een medialokaal, een danszaal en multifunctionele zalen die de kans bieden om met zeker 300 leerlingen op het podium te staan.
  • Maar liefst 400 fietsen zullen veilig kunnen worden gestald op de bewaakte fietsparking. Daarbovenop zullen er voor elektrische fietsen laadpalen worden voorzien.

Zorg voor ons erfgoed

Bij de ontwikkeling van de site zullen de gebouwen opnieuw de grandeur uitstralen van weleer. Nieuwe ingrepen zullen gebeuren met respect voor de historische en erfgoedkundige waarde van de site. Het bouwhistorisch onderzoek en het erfgoedwaarderingsonderzoek vormen het vertrekpunt voor een verdere kwaliteitsvolle ontwikkeling. 

Stadhuis burgemeesterportret
stadhuis aalst
Icon Select

Meer info over het RUP Stadhuis-en Pupillensite

De Stad werkt momenteel aan een RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de Stadhuis- en Pupillensite.

Op het gewestplan kreeg het Pupillencomplex de bestemming als een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Die bestemming staat de realisatie van een ‘gemengd binnenstedelijk project’ in de weg. Om een hedendaagse, kwaliteitsvolle invulling met een mix aan functies op de site mogelijk te maken dienen de bestemmingsvoorschriften herbekeken te worden.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten