Vergunning of melding?

De mogelijke impact op het milieu zal bepalen of je een melding moet maken of een omgevingsvergunning moet indienen voor je project. Dat geldt zowel voor projecten van bedrijfseigenaars als voor projecten van burgers op hun privédomein.

De indelingslijst van Vlarem bepaalt tot welke klasse je bedrijf of activiteit behoort.

In de lijst onderscheidt men drie klassen van milieubelastende activiteiten. Klasse 3 staat voor de minst belastende activiteiten en hiervoor volstaat een melding. Activiteiten uit klasse 1 en 2 moeten over een omgevingsvergunning beschikken.

Alleen wanneer je enkel activiteiten van klasse 3 exploiteert, kan je een meldingsdossier voor een omgevingsproject indienen. In de andere gevallen dien je een aanvraagdossier in en laat je je best begeleiden door een studie- of adviesbureau met kennis van de milieuwetgeving.

Voorbeelden van klasse 3 activiteiten zijn o.a. plaatsen van een mazouttank of een propaangastank, plaatsen van een airco of een warmtepomp, wegpompen van grondwater voor het plaatsen van een kelder of zwembad, koelinstallaties, standaardgarages, het plaatsen van meer dan 3 voertuigen andere dan personenwagens, kleine schrijnwerkerijen, smederijen, het houden van 5 tot en met 10 volwassen honden, ...

De VLAREM-wegwijzer kan een handig hulpmiddel zijn om na te gaan of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig is. Selecteer de juiste sector en doorloop de vragen. Je krijgt de mogelijke rubrieken en de algemene en sectorale milieuvoorwaarden die van toepassing zijn.

Heb je een gemengd dossier?

Je hebt een gemend dossier als

  • je activiteit of inrichting betrekking heeft op stedenbouwkundige handelingen
  • je project ook een vergunning voor een kleinhandelsactiviteit nodig heeft
  • er een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen gebeurt

Heeft 1 deel van je dossier een vergunning nodig? Dan ben je voor het volledige dossier vergunningsplichtig.

Waar kan je indienen?

Zowel een aanvraag als een melding van een omgevingsproject moet je in het omgevingsloket indienen. Dat kan uitsluitend digitaal.

Vragen of opmerkingen?

Icon Select

Ik heb nog vragen

Voor meer info en inlichtingen over ingedeelde inrichtingen of activiteiten kan je terecht bij de dienst Vergunningen en wonen – team Vergunningen en handhaving milieu via omgeving.milieu@aalst.be of maak een afspraak aan de themabalie ‘Bouwen en wonen’ in Aalst, Werf 9. Je kiest voor ‘Stedenbouwkundige informatie aanvragen’ en kan vervolgens de dag en het uur zelf bepalen.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten