In het Vastgoedinformatieplatform wordt betrouwbare vastgoedinformatie over een perceel snel verzameld, in het kader van een verkoop, langdurige verhuur of een andere vorm van overdracht waarbij de verwerver (potentiële koper) zo goed mogelijk wordt geïnformeerd over het perceel en het gebouw/de gebouwen.

De aanvrager verkrijgt de vastgoedinlichtingen voor overdracht via één eenvoudig kanaal. Het platform verzamelt data uit centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verder verrijkt met gevalideerde lokale data. De aanvrager ontvangt het resultaat via het Vlaamse webportaal, als PDF of in een eigen toepassing.

In oktober 2022 ging het Vastgoedinformatieplatform van start voor notarissen en vastgoedmakelaars. Ondertussen behandelen steeds meer steden en gemeenten aanvragen via het nieuwe systeem.

Eens het decreet in werking is (begin 2024) zullen alle aanvragen ’Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ in Vlaanderen via het platform verlopen. Vanaf 1 februari 2024 zullen ook burgers en andere aanvragers terecht kunnen op het platform.

Meer info over de laatste stand van zaken

Vanaf 6 december 2022 levert Vlaanderen ook voor Aalst en deelgemeenten de inlichtingenformulieren vastgoedinformatie af. Ook de uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister worden via deze weg afgeleverd. Aalst is één van de pilootgemeenten voor dit nieuwe Vlaamse platform, het Vastgoed Informatie Platform of VIP.

Notarissen, vastgoedkantoren, advocaten die beroepshalve informatie nodig hebben over panden en percelen, kunnen op het nieuwe platform terecht. Van daaruit worden alle aanvragen behandeld. Per aanvraag betaal je 156.50 EUR. Je ontvangt de opgevraagde info binnen de maand.

Procedure

Wie vraagt de inlichtingen aan?

Ben je een notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat.

Ben je een vastgoedmakelaar: u kunt een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.

Ben je een particulier, landmeter, studiebureau, patrimoniumbeheerder …. Dan kan je een aanvraag doen via het vastgoedinformatieplatform.

Wat is de termijn?

Je ontvangt de gevraagde vastgoedinformatie binnen een termijn van 30 dagen.

Meer informatie over de aanvraag van vastgoedinlichtingen kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Kost

Per inlichtingenformulier vastgoedinformatie, inclusief uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister:

  • De stad Aalst rekent een retributie van 156,50 euro aan.

  • Vlaanderen rekent een platformretributie van 36.50 euro + btw aan.

Dit wordt gefactureerd na aflevering van het formulier.

Indien je vragen hebt over de kostprijs en/of facturatie, dan verwijzen we je door naar de helpdesk van Vlaanderen : vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be .

Opgelet: Je kan informatie aanvragen tot max. 5 kadastrale percelen maar enkel onder volgende voorwaarden:

  • de percelen grenzen aan elkaar

  • de percelen liggen binnen éénzelfde gemeentelijke grens

  • er is maximaal op één perceel (een) gebouweneenhe(i)d(en) geregistreerd

  • de informatie wordt gelijktijdig aangevraagd voor alle percelen

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten