Via een subsidiereglement automatische externe defibrillator (AED) biedt de stad Aalst de mogelijkheid aan organisaties om een tegemoetkoming te krijgen bij de aankoop van een AED en/of AED-kast in eigen beheer.

Jaarlijks overlijden in België naar schatting 10 000 mensen ten gevolge van een hartstilstand. Hoe sneller de reanimatie kan starten, hoe groter de overlevingskans. Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) bieden deze mogelijkheid. Een AED is een eenvoudig te gebruiken toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

De stad Aalst zet enorm in op hartveiligheid. Dit door het plaatsen van extra AED's in eigen beheer en het aanbieden van gratis opleidingen. Via een subsidiereglement AED biedt de stad Aalst de mogelijkheid aan organisaties om een tegemoetkoming te krijgen bij de aankoop van een AED en/of AED-kast in eigen beheer.

Voorwaarden

Organisaties met een activiteit op grondgebied Aalst kunnen een beroep doen op dit AED-subsidiereglement. Denk aan: bedrijven, onderwijsinstellingen, sportclubs, wijkverenigingen, vrije tijdclubs, handelszaken...

Procedure

Wat zijn de stappen?

In het reglement kun je duidelijk zien welke stappen er moeten ondernomen worden om een subsidie te ontvangen bij de aankoop van een AED.

Het aanvraagformulier moet verzonden worden via mail naar aed@aalst.be.

Reglement

Raadpleeg het volledige subsidiereglement waarin je alle nodige informatie terug vindt zoals de voorwaarden, de timing, de voorziene budgetten enz.

Kost

Het aanvragen van een subsidie voor de aankoop van een AED is gratis. Het reglement voorziet in 8 types subsidies. Je zal aan de bedragen merken dat de stad Aalst de 24 uur/24 uur-beschikbaarheid van AED's wenst te stimuleren. Een organisatie krijgt dus een hogere subsidie bij het plaatsen van een AED in een buitenkast dan wanneer hij deze via een binnenkast enkel aanbiedt aan de eigen leden. Meer informatie hierover vind je in artikel 6 van het reglement.

De subsidie beslaat echter nooit het volledige aankoopbedrag van een AED en/of AED-kast. Je dient als organisatie dus steeds zelf een deel te betalen.

Het reglement werkt niet met terugwerkende kracht.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten