psychosociale hulp

Wie kan psychosociale hulp krijgen?

Iedereen die worstelt met:

 • persoonlijke en relationele problemen, opvoedingsvragen of gezinsproblemen;
 • traumatische ervaringen als slachtoffer van een misdrijf of betrokkene bij een verkeersongeval; 
 • situaties van misbruik en geweld; 
 • het zich buitengesloten voelen in de samenleving door een situatie van armoede; 
 • het als pleger van feiten in begeleiding willen werken aan herstel.

Wat zijn de stappen?

 • Je gaat langs bij de maatschappelijk werkers van de Zorgbalie van Stad Aalst.
 • Je gaat langs bij de CAW onthaalmedewerker in de Verastenstraat 1 of neemt contact op via 0800 13 500 of onthaal.aalst@cawoostvlaanderen.be. 
 • Ben je in begeleiding bij het OCMW? Dan kan je contact opnemen met je dossierbeheerder die je graag verder helpt.
 • Ben je in begeleiding bij het CAW? Dan maak je rechtstreeks een afspraak met je maatschappelijk medewerker van het CAW. 

Voor wie?

praten met psycholoog
trauma

Mobiele geestelijke gezondheidswerker

Deze functie is ontstaan vanuit een belangrijke nood die gesignaleerd werd uit het werkveld. In de geestelijke gezondheidszorg is er een doelgroep die te vaak uit de boot valt. Het gaat over mensen met een complexe multi-problematiek zoals dakloosheid, armoede, psychose, verslaving, eenzaamheid… 

Als wijkwerker bouwt de mobiele geestelijke gezondheidswerker een vertrouwensband op met de mensen en biedt hij een antwoord op verschillende hulpvragen. De wijkwerker is een groot deel van de tijd aanwezig op straten, pleintjes en ontmoetingsplaatsen binnen de wijk. Daardoor staat deze zeer dicht bij de inwoners, de winkels, organisaties en de diensten in de buurt.

De mobiele gezondheidswerkers richt zich op drie belangrijke pijlers:

 • Outreachend aanwezig zijn in de wijk en contact maken met de doelgroep.
 • Uitsluitingsmechanismes waar mensen met een psychische kwetsbaarheid op botsen zichtbaar maken, benoemen en proberen wegwerken.
 • Ondersteunen van organisaties en eerstelijnspartners binnen de wijk in het omgaan met deze doelgroep.
Icon Select

Vragen?

Wie vragen heeft, kan altijd contact opnemen met onze mobiele geestelijke gezondheidswerker, tel. 053 76 21 48, gsm 0492 13 30 08.   

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten