Waarom het GBO?

Het GBO heeft twee belangrijke doelstellingen:

  1. Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
  2. Het tegengaan van onderbescherming

In het GBO bundelen het OCMW, het centrum algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) de krachten om beter samen te werken om die doelstellingen te realiseren. Hiervoor stemmen ze ook af met andere lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten …) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod. 

Wie zijn de kernpartners in regio Aalst?

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Regio Aalst is een samenwerkingsverband tussen de respectievelijke OCMW’s (van Aalst, Erpe-Mere, Denderleeuw, Lede, en Haaltert), het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) van de mutualiteiten. De samenwerking wordt gefaciliteerd onder regie van de Stad Aalst.

Hoe kan je (iemand) aanmelden?

Bij de onthaaldiensten van de kernpartners (OCMW, CAW, DMW) kan je terecht met gelijk welke welzijnsvraag. Elk van die onthaaldiensten organiseert een brede onthaalfunctie, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

Een onthaalmedewerker helpt je om welzijnsvragen te verhelderen, heeft oog voor de samenhang van problemen en gaat na of iemand recht heeft op sociale voordelen. Als de onthaalmedewerker zelf geen oplossing kan aanreiken voor het probleem, dan zal hij doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.

Je kan ook zelf een vraag of casus aanmelden via het aanmeldformulier. Specifieke vragen worden rechtstreeks doorgestuurd naar het onthaal van een kernpartner. Complexe vragen of casussen gericht aan verschillende kernpartners worden besproken op een maandelijks overleg. In beide gevallen zal de aangemelde cliënt of het aangemelde gezin door één kernpartner uitgenodigd worden voor een brede rechtenverkenning.

Icon Select

Contacteer ons

Heb je vragen? Is er iets niet duidelijk? Dan kan je ons een mailtje sturen. 

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten