Preventie jongerengeweld

Een stijging in het aantal geweldplegingen door jongeren, binnen en buiten de schooluren in Aalst en ontoereikende tools om er op een adequate manier mee om te gaan, resulteerde in de preventiecampagne voor jongerengeweld 'COPE' (Countering Peer to Peer Violence).

Wat houdt het project COPE in?

  • Wetenwat het fenomeen jongerengeweld concreet betekent in de lokale context.
  • Eenmultidisciplinair overlegoprichten waar alle stakeholders binnen de veiligheidsketen hun inbreng kunnen hebben, in de strijd tegen jongerengeweld.
  • Een actieplan opstellen, waarin acties worden opgenomen m.b.t. bewustmaken van jongeren en hen weerbaar maken voorgeweld, via scholen, verenigingen aanbieden van een herstelgericht traject voor daders, i.s.m. het parket, om hen weerbaarder te maken en het aantal incidenten te verminderen.Eenpiloottraject kan worden opgezet bij gekende daders van jongerengeweld, i.s.m. lokale organisatie(s) die reeds rond time out e.d. werken.
  • Maximaalondersteunen van slachtoffers.
  • Wapenen van ouders, professionals op scholen, in jeugdorganisaties, verenigingen en (sport)clubs, in de gezondheids- en zorgsector… om het fenomeen jongerengeweld beter te detecteren en er adequaat op te reageren.
  • Het op poten te zetten van eenuitgebreide samenwerkingtussen alle schakels van de veiligheidsketen, m.b.t. het fenomeen jongerengeweld.

Geweld is nooit geweldig

De stad Aalst zet in op het voorkomen en bestrijden van geweld onder jongeren en de normalisering hiervan. Samen met alle relevante partners wil de stad de jongeren zelf  (daders, slachtoffers en omstaanders) bewust maken van het feit dat geweld niet "normaal" is, hen sterker maken om op de juiste manier te reageren tegen geweld en slachtoffers weerbaarder maken. Anderzijds wil de stad ook de omgeving (school, ouders, opvoeders, verenigingen, ...) sterker maken in het omgaan met dit fenomeen. 

Een bewustmakingscampagne van de stad tegen genormaliseerd jongerengeweld mondde uit in een digitale campagne en een tweedelig lessenpakket in het secundair onderwijs. 

Icon Select

Infosessies rond jongerengeweld

Om leerkrachten te ondersteunen in hun rol als opvoeder van leerlingen en aan de slag te gaan rond het thema jongerengeweld, biedt de stad enkele vormingen aan.

COPE jongerengeweld
Jongerengeweld
Icon Select

Ik wil extra informatie

Heb je vragen rond preventie? Zoek je een aanbod op maat of worstel je met een specifieke situatie?

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten