Elk jaar voorziet Stad Aalst in een premie voor het beveiligen van een woning. Dat geldt voor particuliere woningen op het grondgebied van Aalst.

Procedure

  1. Maak een afspraak met een diefstalpreventieadviseur voor controle van je woning via pz.aalst.preventie@police.belgium.eu.

  2. De diefstalpreventieadviseur doet een rondgang in je woning, noteert de inbraakgevoelige punten van je woning en geeft advies met betrekking tot extra beveiliging (bv. plaatsen extra sloten).

  3. Op basis van dit diefstalpreventieadvies voer je één of meerdere geadviseerde maatregelen uit.

  4. Na het uitvoeren van de maatregelen dien je een aanvraag tot het bekomen van een premie inbraakpreventie in bij de betrokken diefstalpreventieadviseur van de Lokale Politie.

  5. Na het controlebezoek wordt door de diefstalpreventieadviseur een premiedossier opgemaakt met alle betalingsbewijzen en het verslag van de controle van de uitgevoerde werken.

  6. Alle volledige premiedossiers worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen per maand.

Let op:

  • Alarminstallaties of andere elektronische maatregelen komen niet in aanmerking.

  • Per woning kan slechts 1 maal per jaar een premie worden toegekend.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten