GAS boete

De GAS-procedure uitgelegd

1. Vaststelling van de inbreuk

De politie of GAS-vaststeller stelt een overtreding vast.

2. Communicatie naar de burger

​​​​​De sanctionerend ambtenaar stelt de overtreder in kennis van de overtreding en de boete.

  • Overlastboete: max. 350 EUR (max. 175 EUR voor minderjarige)
  • Verkeersboete: 58 of 116 EUR
  • Snelheidsboete: tussen 53 en 163 EUR

3. Verweer

Ben je niet akkoord met de GAS boete? Dan kan je als overtreder altijd schriftelijk verweer indienen.

Voor een overtreding van openbare overlast kan de sanctionerend ambtenaar een bemiddeling voorstellen.

4. Beslissing

De sanctionerend ambtenaar neemt een beslissing.

5. Eventueel beroep aantekenen

Als je als overtreder niet akkoord gaat met de geldboete, dan kan je tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar hoger beroep instellen bij de politierechter. 

6. Invordering

Betaal je de boete niet? Dan zal een deurwaarder overgaan tot een gedwongen invordering.

GAS boete verkeer

Soorten GAS-codes

Overlastboete

Overtredingen van openbare overlast.

Verkeersboete

Parkeerovertredingen en toegangsverbod.

Snelheidsboete

Max 20 km/u te snel in zone 30 en 50.

GAS-boete beslissing
GAS boete

niet mogelijk

Bijlagen

Wetten en reglementen

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten