Vuurwerk

Waarom geldt er een verbod?

De maatregel – goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2023 – kadert in een algemeen en breder veiligheidsplan. 

Vuurwerk brengt geluidsoverlast met zich mee en kan leiden tot materiële schade. Wanneer het misgaat, kunnen de fysieke gevolgen zeer ernstig zijn. Ook vuurwerk en (huis)dieren zijn niet de beste vrienden. Onverwachte lichtflitsen, luide knallen en feestgedruis kunnen paniek uitlokken. Vaak raken dieren vermist of gewond wanneer er een vuurwerk plaatsvindt.

Voor wie geldt het verbod?

Het verbod op het afsteken van vuurwerk geldt voor iedereen op Aalsters grondgebied, zowel op de openbare plaats als op privaat domein. Concreet gaat het om vuurwerk, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken die kunnen ontploffen. Ook het oplaten van wensballonnen is niet toegelaten. Het niet naleven van het vuurwerkverbod kan aanleiding geven tot een GAS-boete en het in beslag nemen van vuurwerkmateriaal. Het verbod is niet van toepassing indien de burgemeester toestemming verleent om feestvuurwerk af te steken.

Verbod op het bezit van vuurwerk

Het zichtbaar bezit van vuurwerk is verboden vanaf 22 december 2023 tot 7 januari 2024. Dit houdt concreet in het tonen, uitstallen en elke voorbereidende handeling voor het ontsteken of doen knallen van pyrotechnische artikelen van welke aard ook in de openbare ruimte. Het verbod geldt voor iedereen die zich bevindt binnen de perimeter van de Watertorenwijk, het winkelcentrum, de Stationsbuurt en het kerngebied Rechteroever. Het aangetroffen vuurwerk kan door de politie in beslag worden genomen.

Verbod op particulier vuurwerk in Oost-Vlaanderen

Door de weersomstandigheden, met mogelijks windstoten tot 75 km/u, is het risico op ongevallen bij het afsteken van vuurwerk zeer groot, zeker voor mensen die daarvoor niet opgeleid zijn. Daarom heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen voor heel de provincie een verbod ingesteld voor het particulier afsteken van vuurwerk. Het verbod geldt van 29 december 2023 tot 2 januari 2024. Ook in het bezit zijn van vuurwerk op het openbaar domein door particulieren is in deze periode verboden. Professioneel ingericht vuurwerk wordt niet gevat door dit verbod. Je kan het volledige gouverneursbesluit nalezen via de onderstaande link.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten