Station Aalst

Waarom komt er een verbod?

De maatregel – goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 november 2023 – kadert in een algemeen en breder veiligheidsplan. In de stationsbuurt is er een zware aanhoudende problematiek van overlast waaronder openbare dronkenschap, verbaal en fysiek geweld. In de strijd tegen de overlast en criminaliteit ontrolt de stad in samenspraak met de lokale politie een alcoholverbod in deze regio. Aan de politie wordt de opdracht gegeven om het nodige te doen en te controleren of dit reglement wordt nageleefd.

Geldig voor iedereen

Het alcoholverbod geldt voor iedereen die zich binnen de perimeter bevindt. Het verbod is niet van toepassing op de vergunde terrassen tijdens de openingsuren van de horeca-inrichtingen en niet op de door het gemeentebestuur vergunde, toegelaten of georganiseerde manifestaties, evenementen of activiteiten. Het niet naleven van hetalcoholverbodkan aanleiding geven tot onmiddellijke boetes en het in beslag nemen van alcoholische dranken. Gesloten alcoholrecipiënten kunnen eveneens in beslag genomen worden door de politie, wanneer de overtreding van dit reglement gepaard gaat met openbare dronkenschap. 

De perimeter

Het alcoholverbod is van toepassing binnen de stationsbuurt. Dit betekent concreet: Albert Liénartstraat, Graanmarkt, Bauwensplein, Majoor Charles Claserstraat, Cumontstraat Statieplein, Dendermondse steenweg t.e.m. nrs. 77 en 196, Stationsstraat, Denderstraat incl. Zwartehoekbrug, Vaartstraat incl. Sint-Annabrug, Dr. André Sierensstraat, Van Geemstraatje, Esplanadeplein, Van Wambekekaai, Esplanadestraat, Veldstraat, Fabriekstraat, Vooruitgangstraat, Gheeraerdtsstraat, Werf en Werfplein, Jagerspad, Tragel t.e.m. nrs. 22 en 33. Bekijk op het stratenplan waar het alcoholverbod van toepassing is. 

Genomen initiatieven

De stad Aalst ondernam reeds verschillende initiatieven om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren in de hele stad, de genoemde stadsdelen incluis. Er werd voornamelijk ingezet op vlak van jongerengeweld, sociale overlast en drugsproblematiek. Uit herhaalde en identieke vaststellingen van de lokale politie blijkt dat alcohol één van de oorzaken is van verstoring van de openbare orde en/of overlast, zodat dit tijdelijk politiereglement zich opdringt.

 

Documenten

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten