Busstation Aalst

Waarom komt er een verbod?

Zowel in de stationsbuurt als de kern Rechteroever is er een zware aanhoudende problematiek van overlast waaronder openbare dronkenschap, verbaal en fysiek geweld. In de strijd tegen de overlast en criminaliteit ontrolt de stad in samenspraak met de lokale politie een samenscholingsverbod in deze bepaalde stadsdelen. Het niet naleven van het samenscholingsverbod kan aanleiding geven tot bestuurlijke aanhoudingen of onmiddellijke boetes. Het samenscholingsverbod komt er na aanhoudende en stijgende onveiligheidsgevoelens bij de Aalsterse inwoners in deze buurten. Het tijdelijk politiereglement ter uitvaardiging van een samenscholingsverbod maakt deel uit van een veiligheidsplan. 

Groepen van vier

Concreet betekent het samenscholingsverbod dat groepen van vier of meer personen niet meer mogen samenscholen op het openbaar domein aan het station en de kern Rechteroever. Deze maatregel geldt voor iedereen die zich binnen de perimeter bevindt. Het samenscholingsverbod is niet van toepassing op de vergunde terrassen tijdens de openingsuren van de horeca-inrichtingen en niet op de door het gemeentebestuur vergunde, toegelaten of georganiseerde manifestaties, evenementen of activiteiten. 

Genomen initiatieven

De stad Aalst ondernam reeds verschillende initiatieven om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren in de hele stad, de genoemde stadsdelen incluis. Er werd voornamelijk ingezet op vlak van jongerengeweld, sociale overlast en drugsproblematiek. Uit herhaalde en identieke vaststellingen van de lokale politie blijkt dat samenscholing één van de belangrijkste oorzaken is van verstoring van de openbare orde en/of overlast, zodat dit tijdelijk politiereglement zich opdringt.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten