Onegem wateroverlast

Update 8 januari 2024 | 10 uur

Deze voormiddag is de Veiligheidscel onder leiding van burgemeester Christoph D’Haese bijeen gekomen om de gevolgen van de wateroverlast te bespreken. Momenteel is er nergens nog (dreigende) wateroverlast op het Aalsterse grondgebied. De provinciale fase is ondertussen afgeblazen.

De wateroverlast van de voorbije dagen heeft ons hard getroffen, maar dankzij de massale inzet van mensen en middelen viel de schade nog relatief mee. De stad leeft enorm mee met de bewoners die effectief waterschade hebben geleden en wil expliciet alle hulp- en veiligheidsdiensten, en in het bijzonder de brandweerkrachten van de zone Zuid-Oost, bedanken voor hun harde werk in vaak moeilijke omstandigheden. Maar ook alle Aalstenaars die hun buren, vrienden of familieleden hebben geholpen. 

Bouwdrogers

De stad heeft via de civiele bescherming 50 bouwdrogers geregeld die ze gratis kan uitlenen aan bewoners in de ondergelopen straten. Het zijn ontvochtigers van 1000 watt. Aanvragen kunnen gebeuren via info@aalst.be of via 053 77 9300. Geef zeker je naam, adres en telefoonnummer door. De technische dienst levert de bouwdroger aan huis.

Zandzakjes

De stad vraagt bewoners die gebruikte zandzakjes hebben, om ze aan de straatkant te leggen. De stad komt ze ophalen. Wie wil, mag de zandzakjes ook houden.

Aanvraag Rampenfonds

Momenteel is de wateroverlast van begin januari 2024 nog niet erkend als ramp. De stad raadt inwoners aan om binnen de 60 dagen na de feiten, melding te doen van de geleden schade. Dit kan via de website van het Vlaams Rampenfonds, via rampenfonds@vlaanderen.be of via brief (Team Rampenfonds, Koning Albert II laan 15 bus 209, 1210 Brussel). Het aantal meldingen wordt in overweging genomen voor erkenning. Wie geen melding doet, kan later ook geen aanspraak maken op een eventuele tussenkomst van het Rampenfonds. 

Vergeet ook zeker niet om genoeg foto’s te nemen en je eigen verzekering op de hoogte te brengen.

BE-Alert

De communicatie naar bewoners in de getroffen regio gebeurde onder andere via BE-Alert.

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee steden en gemeenten hun burgers kunnen verwittigen en de nodige instructies kunnen geven bij een noodsituatie. Deze boodschappen worden verspreid via sms, e-mail of gesproken telefoonboodschap. De stad roept al haar inwoners op om zich in te schrijven via www.be-alert.be/nl.

Update 5 januari 2024 | 13 uur

De situatie in omgeving Onegem, Gijzegem en Hofstade is enorm verbeterd. De straten zijn zo goed als watervrij en het waterpeil is goed gezakt. Toch blijven de hulpdiensten waakzaam en paraat om in te grijpen indien nodig.

Maatregelen hebben effect

De extra pompcapaciteit, de bypass en de dam hebben het water kunnen afleiden en hebben dus hun effect gehad. Omdat er voorspellingen vandaag nog regen verwachten, is het gevaar nog niet geweken. Samen met de hulpdiensten volgt de stad de situatie op de voet.

Onegem blijft afgesloten voor alle verkeer

Zowel in Onegem als in de Vijverstraat is er een daling van 50 cm en staan de straten watervrij. Ook in de Berkenlaan en omgeving is er een daling. Onegem blijft voorlopig wel nog afgesloten voor het verkeer omdat er nog steeds gepompt wordt. De Vereeckenstraat zal vrijdagavond enkele uren afgesloten worden voor pompwerkzaamheden en wordt daarna vrijgegeven.

Ophalen zandzakjes

De stad vraagt aan bewoners, om de gebruikte zandzakjes te verzamelen aan de straatkant. Als er nog paletten staan, mogen die daar gerust op gelegd worden. De technische diensten zullen die vanaf maandag ophalen.

Onegem wateroverlast

Update 4 januari 2024 | 19 uur

Ondanks de relatief droge dag is de situatie in Aalst nog steeds zorgwekkend en is voorzichtigheid geboden. Tot laat in de nacht van woensdag 3 op donderdag 4 januari is het water blijven stijgen. De Vijverstraat in Hofstade kwam gisteravond blank te staan en 1 woning in de Berkenlaan in Gijzegem heeft jammer genoeg water binnen gekregen. De brandweer is de hele nacht blijven pompen en zandzakken verdelen. 

Deze ochtend begon het water in Gijzegem en Onegem lichtjes te dalen.

Bijkomende werken en dam

De weersvoorspellingen voor vannacht en de komende dagen geven minder regen, maar helemaal droog blijft het niet. Bovendien daalt het peil van de Dender nog niet significant en trekt het water in de ondergelopen gebieden zeer traag weg. Daarom zijn er bijkomende maatregelen getroffen. In de Vijverstraat is een dam van zandzakken geplaatst om het water in te dijken en te vermijden dat het bij nieuwe regenval de huizen zou bedreigen. Deze avond worden nog bijkomende werken uitgevoerd ter hoogte van de Onegem om de wateroverlast te kanaliseren via een bypass in de lager gelegen weilanden.

De stad heeft deze straten afgesloten voor alle verkeer wegens wateroverlast:

  • Vereeckenstraat in Gijzegem
  • Vijverstraat in Hofstade
  • Pennebaan in Hofstade
  • Onegem in Aalst

Ook voor bromfietsen en fietsen is de doorgang moeilijk. In deze straten liggen immers leidingen om het water af te voeren en die raak je niet over met een tweewieler. Bovendien is het zeer gevaarlijk om door straten te rijden waarvan je de rijbaan niet goed ziet.

Respecteer de signalisatie en rij zeker deze straten niet in. Zodra de toestand het toelaat, zullen deze straten weer voor alle verkeer opengesteld worden.

Onegem

De stad hoopt dat de wijk Onegem op die manier gevrijwaard blijft van heel wat bijkomende ellende. Met de beperkte hoeveelheid regen die voorspeld werd, moeten deze maatregen afdoende zijn om het water zo snel als mogelijk weg te krijgen. Maar zover is het nog niet. De stad volgt de situatie op de voet en zal alles in het werk stellen om aanspraak te maken op het rampenfonds en de getroffen gezinnen hierbij te begeleiden.

Onegem Aalst overstroming
Onegem Aalst overstroming

Update 3 januari 2024 | 14 uur

Preventief bezoek in overstromingsgevoelige wijken

In samenspraak met de provinciale veiligheidscel zijn de hulpdiensten en burgemeester Christoph D’Haese gisteravond preventief langs geweest in de straten met huizen die het meeste risico hebben op overstroming. De inwoners van deze woningen zijn op de hoogte gebracht met een brief en via een BE-Alert bericht. Aan de inwoners van deze woningen is gevraagd om zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen.

Sinds gisterenmiddag zijn de hulpdiensten continu in de weer om de wateroverlast zo goed mogelijk te bestrijden. Gisterenavond werden er 195 gezinnen bezocht in de overstromingsgevoelige wijk Berkenlaan en Mimosa in Gijzegem. Tegelijkertijd werden er ook zandzakken bedeeld. 

Burgemeester Christoph D’Haese, politie en brandweer gaan opnieuw ter plaatse om de situatie op te volgen.

Blijf waakzaam, wees voorzichtig op de weg als er veel regen valt en rij zeker niet in ondergelopen straten. Gebruik www.1722.be of het e-loket van de lokale brandweerzone als je hulp van de brandweer nodig hebt, hou het nummer 112 vrij voor levensbedreigende situaties. In de provincie worden de zandzakken strategisch verdeeld om deze zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten, nl. daar waar het echt nodig is.

Wateroverlast in Gijzegem

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding