Verkeer_Sint-Annabrug

Wat is straatvinken?

Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond het verkeer is in onze straten. Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen  door hun straat passeren. Wetenschappers analyseren nadien de resultaten. Daarnaast brengen de straatvinken ook de bredere verkeersleefbaarheid van hun straat in kaart over de manier waarop ze hun straat beleven. Dit doen ze door een vragenlijst 'straat-O-sfeer' in te vullen.

Straatvinken is een samenwerking tussen de Ringland Academie, de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven. Door jaarlijks het verkeer te tellen kunnen burgers nagaan of en hoe het verkeer in onze straten evolueert. Zet je de stoelen buiten om samen met je huisgenoten, buren, vrienden... te tellen?

Hoe werkt het?

  1. Schrijf je in via de website van straatvinken. Print het telformulier af.
  2. Oefen al eens en doe de tel-test.
  3. Een uurtje tellen op 16 mei 2024. Na het tellen geef je je resultaat in via hun website.
  4. Doe ook mee met de leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer. Aan de hand van een aantal vragen krijg je een goed beeld van de leefbaarheid van je eigen straat.

Wanneer hebben we de resultaten?

In het najaar worden de definitieve resultaten van de telling voorgesteld. Je kan dan de resultaten ontdekken, samen met de wetenschappelijke analyse. Vanaf dan komen de resultaten, net zoals die van voorgaande edities, online.

Tijdens de zesde editie van Straatvinken, in 2023, werd bevestigd wat ook bij de eerdere leefbaarheidsbevragingen al naar voren kwam: het geluksgevoel van bewoners houdt sterk verband met het aandeel duurzaam verkeer in onze straten.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten