IJs ruimen

Strooiplan

Omdat het onmogelijk is om alle wegen van Aalst sneeuw- en ijsvrij te maken, werd een strooiplan opgesteld.

Het plan is zodanig uitgestippeld dat de afstand tot een bestrooide straat voor nagenoeg iedere Aalstenaar aanvaardbaar is. Er wordt naar gestreefd om op de straten van deze strooiroute zo vlug mogelijk te strooien.

Het strooiplan omvat de hoofd- en invalswegen, de routes van het openbaar vervoer, wegen met druk doorgaand verkeer, de belangrijkste fietspaden en bepaalde voetpaden. De opgenomen wegen zijn van belang voor de hoofddoorstroming van het verkeer:

  • Gewestwegen: hier wordt gestrooid door het Vlaams Gewest. 
  • Routes openbaar vervoer, wegen met druk doorgaand verkeer en wegen van industrieterreinen: hier wordt, in opdracht van de stad, gestrooid door een aannemer. Dit gebeurt met 4 grote strooiwagens (uitgerust met sneeuwploegen). De dienst Onderhoud - Openbaar domein springt in eigen beheer bij waar deze grote strooiwagens onvoldoende wendbaar zijn (o.a. smalle straten).
  • IJzelbestrijding in eigen beheer door de dienst Onderhoud - Openbaar domein:
  1. Op wegen met beperkte breedte waar de grote strooiwagens van de aannemer onvoldoende wendbaar zijn
  2. In bepaalde straten in de binnenstad
  3. Op de belangrijkste fietspaden
  4. Op bepaalde voetpaden (drukke voetpaden in de binnenstad, veelgebruikte verbindingsvoetpaden, voetpaden bij minder mobiele mensen, voetpaden bij zorginstellingen)
  5. Preventief strooien in functie van ijzelbestrijding

Verdeling van strooizout

De stad verdeelt geen strooizout aan burgers. Je kan strooizout kopen bij de plaatselijke handelaar. 

Vegen voor eigen deur verplicht

Verkeersarme wegen en straten in verkavelingen of woonwijken (die niet op de route van het openbaar vervoer liggen) en doodlopende straten worden niet sneeuwvrij gemaakt. Ook voetpaden voor woningen worden in principe niet sneeuwvrij gemaakt. Iedere eigenaar/huurder moet het voetpad voor de eigen woning, de winkel of het bedrijf zelf goed begaanbaar houden. Dat staat zo in het politiereglement.

Bewoners met een beperkte mobiliteit (zoals oudere mensen), kunnen een beroep doen op de stadsdiensten (in de mate van het beschikbare personeel). Ze moeten hiervoor de stad contacteren via 053 77 9300 of via mail.

Documenten

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten