PFAS in Aalst

Er is een onderscheid te maken tussen:

  1. Percelen waar de brandweer in het verleden PFAS-houdend blusschuim gebruikte op oefenterreinen of op percelen waar een brand woedde. Voor die percelen zijn specifieke voorzorgsmaatregelen overgemaakt aan de inwoners.
  2. Sites waar PFAS geproduceerd werd zoals in Zwijndracht. In Aalst zijn er zo geen sites.
  3. Percelen waar PFAS gebruikt werd in het productieproces. OVAM en Agentschap Zorg en Gezondheid maakt de oefening voor Vlaanderen om deze risicolocaties in kaart te brengen. Voor deze verdachte locaties worden geen voorzorgsmaatregelen opgelegd aan de bewoners. Verder impactonderzoek is nodig.

In de Databank Ondergrond Vlaanderen vind je info terug over PFAS-verdachte terreinen.

Communicatie naar burgers

De experten van de OVAM werken nauw samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Op basis van de gekende gegevens maken zij een inschatting van de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Indien er risico is voor gezondheid, informeert het Agentschap Zorg en Gezondheid de stad Aalst om preventieve voorzorgsmaatregelen te communiceren naar de bewoners.

Een overzicht van sites met actuele no regret-maatregelen in Aalst vind je terug op de website van Vlaanderen.

Icon Select

Informatie & updates

De PFAS-verontreiniging is overal in Vlaanderen een aandachtspunt. Alle info en updates rond PFAS vind je terug op de centrale website van Vlaanderen. 

Jouw algemene vragen mail je naar pfas@vlaanderen.be. Je kan ook terecht bij het team Vergunningen en handhaving milieu van de stad Aalst viaomgeving.milieu@aalst.be.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten