hulp bij werk vinden

Hoe helpt het OCMW je bij het vinden van werk?

Inschrijving bij VDAB

We helpen jou bij de inschrijving bij VDAB (als dat nog niet gebeurd is).

Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek bespreken we:

 • jouw opleiding, werkervaring, interesse en sterktes;
 • moeilijkheden die je ondervindt bij het zoeken naar werk of op de werkvloer;
 • hoe we je kunnen helpen bij het vinden van een job.

Begeleiding

We helpen je bij:

 • het vinden van een geschikte opleiding of stellen voor jou aan te melden bij een project voor het versterken van competenties en vaardigheden;
 • de zoektocht naar een geschikte job en zoeken uit welke tewerkstellingsmaatregelen (zoals art. 60) mogelijk zijn;
 • het opstellen van je cv, het op orde houden van je dossier bij de VDAB en het zoeken naar werk;
 • de voorbereiding van goede sollicitatiegesprekken.

Opvolging

Als je werk hebt, volgen we op hoe dat verloopt.

zonnepanelen energie
artikel 60 jobs

Werkervaring opdoen via artikel 60

Wat zijn de voordelen voor jou?

Wanneer je werkt als werkervaringsklant ‘Artikel 60’:

 • doe je ervaring op in een job
 • werk je aan je kennis
 • krijg je meer kans op werk
 • bouw je rechten op voor de sociale zekerheid
 • krijg je een loon, maaltijdcheques, extra vergoedingen zoals een vergoeding voor je verplaatsing naar het werk met de fiets of het openbaar vervoer

Waar werk je?

Je gaat aan de slag bij één van de stad- of OCMW-diensten, of bij een andere werkgever. Dat kan een andere openbare dienst, een vzw of een privébedrijf zijn. Waar je ook werkt, de verantwoordelijke werkgever blijft op juridisch vlak het OCMW Aalst.

Wat voor werk kan je doen?

We zoeken samen met jou een 'match' op basis van je kennis, talenten en wat je graag doet. Je kan zelf niet spontaan solliciteren.

Welke begeleiding krijg je?

Je begeleider komt regelmatig naar je werkplaats en evalueert hoe het werk verloopt. We bespreken waar je sterk in bent en welke kennis je nog kan verbeteren, om je sterker te maken voor de arbeidsmarkt.

Wat na het traject?

Na jouw tewerkstelling zal een maatschappelijk werker jouw begeleiden in een nazorgtraject. De verschillende mogelijkheden worden samen bekeken als vervolg op jouw tewerkstelling: opleiding, stage, solliciteren,….

Cliënt bij het OCMW?

Je ontvangt leefloon of equivalent leefloon van het OCMW en je kan werken? Dan kan jouw maatschappelijk werker samen met jou beslissen om een art. 60 tewerkstelling op te starten. Tijdens dit tewerkstellingstraject kan je ervaring opdoen als voorbereiding op een job op de reguliere arbeidsmarkt. 

De stad gebruikt deze naam omdat de vorm van hulp geregeld is in het artikel 60 paragraaf 7 van de wet op de OCMW’s.

lassen student

Gemeenschapsdienst

Wat houdt het in?

De gemeenschapsdienst is een nieuwe Vlaamse activerende maatregel voor werkzoekenden die een zeer grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het is eigenlijk een vorm van een werkervaringsstage. Binnen het competentieversterkend traject gemeenschapsdienst zal de langdurig werkzoekende kleinschalige taken uitvoeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen om te werken aan vastgestelde generieke competenties en het opbouwen van arbeidsritme. De werkzoekende krijgt hiervoor een beperkte vergoeding vanuit de VDAB. De gemeenschapsdienst maakt steeds onderdeel uit van een begeleid traject naar werk en zorgt ervoor dat verworven (generieke) competenties op peil gehouden en versterkt worden. Gemeenschapsdienst kan ook als verplichte actie worden voorgesteld door de VDAB-bemiddelaar. 

Een werkervaringsstage duurt maximaal 6 maanden en dit 32 tot 64 uur per maand. De werkzoekende wordt begeleid door een GLOW-partner alsook door een mentor op de werkplaats. De GLOW-partner voor regio Zuid- Oost-Vlaanderen isSBS Skuilbilders.

Voor wie?

De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens 2 jaar werkzoekend zijn en die nood hebben aan een intensieve begeleiding. De werkzoekenden binnen gemeenschapsdienst hebben daarenboven nood aan een laag intensieve opstap via een competentieversterkende actie binnen dit traject van werkplekleren.

ESF-project 572

Het activeringsproject Gemeenschapsdienst Aalst wordt ondersteund met Europese REACT-EU-middelen. In totaal ontving Aalst hiervoor 14 793 69 EUR. De subsidies worden aangewend voor de opleiding van twee mentoren en Aalst biedt 6 leerwerkplekken aan. 

De Vlaamse Overheid voorziet in een opstartfinanciering om leerwerkplekken te faciliteren en te coördineren met de door de VDAB geselecteerde GLOW-partners.

EU ESF

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten