Foto van een dame die een deken over de schouders legt bij een dakloze vrouw

Nachtopvang

Heb je als Aalstenaar geen dak meer boven je hoofd? Dan kan je tijdelijk naar een nachtopvangcentrum gaan. Je krijgt er basisopvang: een bed, douche en maaltijd. De nachtopvang beschikt over een capaciteit van 20 bedden. 

Icon Select

Ik wil nachtopvang aanvragen

Van 19.30 tot 10 uur is de Nachtopvang in Aalst bereikbaar op het telefoonnummer 053 60 61 61. Overdag aanmelden kan tijdens de kantooruren op het gratis nummer 0800 13 500.

Inloopcentrum

Foto van mensen die hun voeten warmen aan de radiator

Ontmoetingshuis De Brug doet dienst als inloopcentrum. Dat betekent dat je er overdag terecht kan voor een  warme, droge en veilige plek in een ongedwongen sfeer. Je krijgt er sociale en administratieve hulp, een maaltijd, toegang tot internet en sanitair …

Het inloopcentrum is toegankelijk voor iedereen, maar we hebben bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren zoals dak- en thuislozen, mensen met een psychische en/of verslavingsproblematiek, jongeren en jongvolwassenen, mensen met een beperkt of ontbrekend eigen ondersteunend netwerk. We vangen hen niet alleen op maar proberen ook hun welzijnsvragen te detecteren en hen toe te leiden naar de structurele hulpverlening.

Winternoodplan

Waar kan je terecht?

Overdag kan iedereen terecht in de lokale dienstencentra en in Ontmoetingshuis de Brug. De Brug blijft tijdens het winternoodplan 7/7 open van 10 tot 17.30 uur 's avonds, behalve op dinsdag. Op dinsdag is De Brug enkel open van 10 tot 14 uur.

’s Nachts wordt er voor iedereen die geen slaapplek heeft, opvang voorzien in het CAW opvangcentrum voor daklozen (Niemandsland). Daarvoor verhogen we de capaciteit in die periode naar 26 bedden. Tijdens vriesnachten komen daar nog 4 veldbedden bij waardoor in totaal  30 personen in de nachtopvang terecht kunnen.

Wanneer geldt het winternoodplan?

Tijdens de wintermaanden staan stad Aalst en de sociale partners klaar om hulp en onderdak te bieden aan daklozen die de vrieskou moeten trotseren. Het winternoodplan is van kracht van 1 december 2023 tot en met 28 februari 2024 (met mogelijkheid tot verlenging bij vriesweer) en activeert verschillende maatregelen. Overdag kan iedereen terecht in de lokale dienstencentra en in Ontmoetingshuis de Brug. 

Shelter

Groep jongeren met teamgeest

Shelter vzw geeft tijdelijk onderdak aan meerderjarige jongeren die op eigen benen moeten staan maar daar nog niet klaar voor zijn. Shelter is een huis waar jongeren de tijd, ruimte en begeleiding krijgen om op adem te komen, waardoor ze kunnen groeien en zelfredzaam worden. Shelter is het warme vertrekpunt zijn in hun zoektocht naar volwassenheid, een diploma en een job - een vertrekpunt dat ze vaak missen.

Shelter geeft vijf jongvolwassenen de kans om een jaar te verblijven in een pand in het centrum van Aalst. Vrijwilligers staan hen bij om hen te leren hoe ze een persoonlijk budget beheren, hoe ze sociale contacten onderhouden, hoe ze gezond en veilig leven, eventueel individuele psychische begeleiding kunnen aanvragen, een opleiding volgen en werk kunnen zoeken. De jongeren betalen een kleine bijdrage voor hun verblijf in Shelter.

Housing First

Housing First is de naam voor de begeleiding van chronisch dakloze personen die kampen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Meerderjarige personen die 1 jaar dakloos zijn of verschillende periodes gedurende de laatste drie jaar dakloos zijn geweest en kampen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen kunnen in aanmerking komen voor een traject.

Personen die een Housing First – traject volgen, krijgen huisvesting aangeboden volgens het huurprincipe en worden begeleid door een aan hen toegewezen team. De huurder moet voldoen aan de huurvoorwaarden zoals tijdig huur betalen, geen overlast bezorgen en de woning als een goede huisvader onderhouden. Het huren van de woning is echter niet verbonden aan begeleidingsdoelstellingen of – voorwaarden. De begeleiding vertrekt vanuit het perspectief van de cliënt en is gericht op herstel en doet zoveel mogelijk beroep op de talenten, sterktes en ondersteunende hulpbronnen van de huurder.

Referentieadres

Als je geen verblijfplaats (meer) hebt bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen, ambtshalve geschrapt bent en steun wenst van het OCMW kan je een referentieadres vragen bij het OCMW. Kom je in aanmerking, dan zal je post aankomen bij het OCMW. Je moet je minstens 1 keer per kwartaal aanmelden bij het OCMW om o.a. je post op te halen.

In bepaalde gevallen kan je een referentieadres vragen bij een natuurlijk persoon. Je verblijft bv. in een mobiele woning of je moet een periode naar het buitenland voor studie- of zakenreis. De persoon bij wie je een referentieadres neemt, moet toestemming geven en moet zelf op dat adres ingeschreven zijn.

Openen van postbus
Icon Select

Een referentieadres aanvragen

Ga langs bij de zorgbalie in het administratief centrum.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten