Een doorstroomwoning biedt een tijdelijk onderdak voor mensen die geen dak meer boven het hoofd hebben. De stad heeft verschillende doorstroomwoningen ter beschikking voor inwoners die in een acute woonnoodsituatie terecht zijn gekomen.

De doorstroomwoningen worden verhuurd voor een periode van maximaal 6 maanden. Er zijn strikte voorwaarden om een doorstroomwoning te kunnen huren. Er moet ook een doorstroomwoning beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag. De toewijzing gebeurt op basis van de beschikbaarheid/bezetting.

Voorwaarden

Alle inwoners van de stad die geconfronteerd worden met een woonnoodsituatie die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de eigen woning werd onbewoonbaar verklaard en er is een onmiddellijke ontruiming - of een ontruiming werd opgelegd op termijn

 • er is sprake van familiale conflicten of familiaal geweld

 • er is sprake van een ramp zoals een brand, ontploffing of overstroming

 • de aanvrager is dakloos en er is een begeleidingstraject bij een daklozenopvangcentrum of via ambulant woonteam (zoals Niemandsland)

 • in bepaalde gevallen van onteigening

Procedure

 • je neemt contact op met team Wonen, waar een afspraak wordt gemaakt met de verantwoordelijke maatschappelijk werker
  telefonisch: 053 72 36 10
  per mail: wonen@aalst.be

 • de mogelijkheden voor huisvesting worden onderzocht en besproken.

Bewijsstukken

 • identiteitskaart

 • huurcontract of andere documenten.

Kost

 • advies: gratis

 • huurprijs: vast geïndexeerd bedrag + maandelijks voorschot voor gas/water/elektriciteit/onderhoud boiler/afvalophaling

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten