M/V/X
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.
Ik ben minimum 18 jaar oud • geen lid van het vast bureau, de gemeenteraad of het BCSD • lid, noch familielid (tot de 4de graad) of partner van een kandidaat Prins Carnaval • lid, noch familielid (tot de 4de graad) of partner van de organiserende stadsdienst of de adviesraad Feestcomité. Ik heb voeling met Carnaval en het Aalsterse dialect en heb interesse voor stoet, show, muziek en dans. Ik kan een neutrale beoordeling geven en kan deze ook schriftelijk motiveren. Ik verklaar hierbij op mijn erewoord dat ik aan de inschrijvingscriteria voldoe en mijn opdracht objectief zal uitvoeren. Indien inbreuk op deze voorwaarden wordt vastgesteld, ben ik me er van bewust niet langer kandidaat jury te kunnen zijn voor toekomstige jureringsopdrachten.