Topsport Aalst

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  1. Wonen in Aalst, of lid zijn van een erkende Aalsterse sportvereniging.
  2. Een sport beoefenen die vermeld staat op de Vlaamse sporttakkenlijst of die wordt beoefend op de Olympische Spelen (BOIC categorie 1) of de wereldspelen (BOIC categorie 2).
  3. Amateursporter zijn en geen arbeidscontract hebben in het kader van de beoefende sport.

De sporter moet minstens behoren tot één van volgende categorieën:

  1. Topsporters erkend door Sport Vlaanderen, BOIC of een erkende Topsportfederatie,
  2. Sporters die hebben deelgenomen aan het meest recente EK of WK na selectie door de betrokken federatie.
  3. Studenten Hoger Onderwijs die beschikken over een Topsportstatuut afgeleverd door hun onderwijsinstelling.
  4. Leerlingen t.e.m. secundair onderwijs die beschikken over een topsportstatuut, uitgereikt door de Gemengde Selectiecommissie van het Topsportconvenant.

Na advies van de RvB sportraad kan uitzonderlijk afgeweken worden van de erkenningsvoorwaarden. Gemotiveerde kandidaturen kunnen in sommige gevallen toch een positief advies krijgen (vb. sportspecifieke erkenningsvoorwaarden, prestaties afgelopen 2 kalenderjaren, langdurige blessures, noodzaak van sparringpartner…).

Vraag je ondersteuning als topsporter aan

Om van deze ondersteuning te genieten, volstaat het om het formulier in te vullen, samen met de nodige bewijsstukken. 

  • Huidige Persoonsgegevens
  • Voltooien
Adres
Telefoon
Duid aan tot welke categorie je behoort
Hier kan je bestanden opladen, zoals een bewijsstuk ter erkenning als topsporter of het bewijs van deelname aan een EK of WK en/of het bewijs van woonst te Aalst. Zonder voldoende bewijsstukken kan de aanvraag niet ingewilligd worden.
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten