De Eretekens van de Arbeid hebben als doel de werknemers te eren en belonen omwille van hun kennis, talent, toewijding en vaardigheden bij de uitoefening van hun werk.

Het ereteken (diploma) dat werd toegekend bij koninklijk besluit, wordt ofwel verstuurd via de werkgever, ofwel persoonlijk wanneer het gaat om een individuele aanvraag.

De materiële voorstelling (een juweel, medaille) dient door de werkgever of naargelang het geval de werknemer, te worden aangekocht bij een gespecialiseerde firma.

Procedure

De werkgever of werknemer dient hiervoor eerst schriftelijk contact op te nemen met de Directie van de eretekens om een dossiernummer en de nodige formulieren te bekomen. Meer informatie vind je hier terug.

Het ingevulde formulier stuur je op naar: Stad Aalst, dienst Bevolking, werf 9, 9300 Aalst.

De stad Aalst controleert de juistheid van de ingevulde formulieren.

Het gecontroleerde en door de burgemeester ondertekende formulier wordt opgestuurd naar de directie van de eretekens.

Kost

Gratis

Meer info

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding