Voor de federale, regionale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024 geldt er opkomstplicht.

Als je niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, dan kan je in bepaalde situaties iemand een volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen.

De geldige redenen van afwezigheid zijn wettelijk vastgelegd en kan je nalezen bij de voorwaarden.

Voorwaarden

Wil je een volmacht geven dan:

 • kun je op de dag van de verkiezingen niet zelf gaan stemmen maar ben je wel stemgerechtigd;

 • moet de persoon die de volmacht krijgt ook stemgerechtigd zijn op dag van de verkiezingen;

 • moet de persoon die de volmacht krijgt in dezelfde kieskring wonen als jou;

 • moet je je afwezigheid laten attesteren op het volmachtformulier.

Welke wettelijke redenen van afwezigheid op de verkiezingsdag zijn er en door wie dien je deze te laten attesteren op het volmachtformulier?

 1. Attestering door een arts:
  De kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden;

 2. Attestering door de werkgever:
  De kiezer die om beroepsredenen:

  • in het buitenland is opgehouden, alsook de leden van zijn gezin die bij hem verblijven;

  • op de dag van de stemming in het Koninkrijk is, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;

 3. Attestering door de burgemeester of zijn afgevaardigde + verklaring op eer:
  De kiezer die een zelfstandige activiteit uitoefent en zich wegens die activiteit niet in het stembureau kan melden;

 4. Attestering door de directie van de penitentiaire instelling:
  De kiezer die op de dag van de stemming, ten gevolge van een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert;

 5. Attestering door de organisator van de religieuze activiteit:
  De kiezer die, wegens zijn deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;

 6. Attestering door de directie van de onderwijsinstelling:
  De student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden;

 7. Attestering door de burgemeester of zijn afgevaardigde + bewijsstukken of verklaring op eer:
  De kiezer die, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming van zijn woonplaats afwezig is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden.

Procedure

1. Vul het volmacht-formulier in
 • Je vult het bovenste gedeelte van het volmachtformulier in. Dat zijn je eigen identiteitsgegevens.

 • Kruis de reden aan waarom je niet kunt stemmen.

 • Laat je afwezigheid bevestigen op het volmachtformulier (zie voorwaarden).

 • Je vult samen met de volmachtkrijger het onderste gedeelte van het volmachtformulier in en ondertekent het beiden.

2. Vul indien van toepassing het formulier verklaring op eer in en bezorg het samen met het geattesteerde volmachtformulier en eventuele bewijsstukken aan team Burgerzaken.

Verblijf je op 9 juni 2024 om privéredenen in het buitenland en kan je geen bewijsstukken voorleggen of ben je zelfstandige, schipper, markt- of foorkramer, dan vink je deze mogelijkheid aan op het volmachtformulier en vul je ook het formulier 'verklaring op eer' in. Het attest ophalen kan tot en met 8 juni 2024, de dag vóór de verkiezingen.

Na de indiening van je verklaring op eer (of de bewijsstukken van je privé verblijf in het buitenland) bij team Burgerzaken ontvang je een attest waarin de burgemeester of zijn afgevaardigde bevestigt dat je niet kunt gaan stemmen.

3. Op de dag van de verkiezingen

Op 9 juni 2024 gaat de persoon aan wie je volmacht hebt gegeven eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Het is belangrijk dat hij/zij de oproepingsbrief op papier meebrengt aangezien deze afgestempeld moet kunnen worden.

Pas nadat hij/zij eerst zelf zijn stem heeft uitgebracht kan deze persoon ook voor jou stemmen met het meegegeven volmachtformulier. Hij/zij brengt dan een stem uit in het stembureau dat toegewezen werd aan de volmachtgever.

Op de dag van de verkiezing moet de volmachtkrijger, om de volmacht te kunnen uitoefenen, in het bezit zijn van:
 • het ingevulde en geattesteerde volmachtformulier;

 • de eigen identiteitskaart;

 • de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau).

Formulieren

Bewijsstukken

Als je zelf niet kan gaan stemmen en iemand volmacht wil geven, dien je volgende bewijsstukken voor te leggen:
 • een geattesteerd volmachtformulier (zie voorwaarden);

 • een verblijf in het buitenland voor privé redenen bewijs je aan de hand van je reisdocumenten (bv vliegtuigtickets, boekingsbewijs, factuur, ...). Je volmachtformulier wordt dan geattesteerd door de burgemeester of zijn afgevaardigde.

 • het formulier 'verklaring op eer' indien van toepassing (bv autovakantie bij vrienden in het buitenland).

Voor de redenen 1, 2, 4, 5 en 6, beschreven in de voorwaarden, kan dit tot op de dag van de verkiezingen en voor de redenen 3 en 7 tot de dag vóór de verkiezingen.

Werd het volmachtformulier geattesteerd door een arts, je werkgever, een instituut of een instelling (redenen 1, 2, 4, 5, 6)? Dan hoef je verder niets meer te bezorgen aan team Burgerzaken. De volmachthebber brengt op de dag van de verkiezingen dit geattesteerde volmachtformulier mee dat jouw afwezigheid bewijst.

Dient jouw afwezigheid geattesteerd te worden door de burgemeester of zijn afgevaardigde (redenen 3 en 7)? Bezorg je bewijsstukken per mail of geef ze persoonlijk af (zonder afspraak) in het administratief centrum aan team Burgerzaken.

Als je zelf niet kan gaan stemmen en géén volmacht wil geven dan dien je je afwezigheid evenzeer te bewijzen.

Je bezorgt je bewijsstukken aan team Burgerzaken van de stad (mogelijke redenen van afwezigheid staan beschreven in de voorwaarden). Je kan je afwezigheid staven door een attest van een arts, een attest van je werkgever, reisdocumenten, verklaring op eer, ...);

 • Bezorg de bewijsstukken per mail.

 • Je kan ook persoonlijk langskomen en je bewijsstukken afgeven aan het onthaal van het Administratief Centrum.

 • Je kan ook de bewijsstukken laten afgeven in het stembureau op de dag van de verkiezingen.

In opdracht van de vrederechter zal team Burgerzaken de reden van je afwezigheid beoordelen. Wanneer er twijfel zou zijn neemt de vrederechter zelf een beslissing.

Kost

Gratis

Uitzonderingen

Meer info

Stemmen met een volmacht voor de federale, regionale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024.

Regelgeving

artikel 147bis van het Kieswetboek
artikelen 209 en 210 van het Kieswetboek

Hoe bezorg ik mijn bewijsstukken?

1. Je kan niet gaan stemmen en je geeft een volmacht?

Afhankelijk van de reden van je afwezigheid dien je de bewijsstukken nog te bezorgen:

 • Werd het volmachtformulier geattesteerd door een arts, je werkgever, een instituut of een instelling? 
  Dan hoef je niets meer te doen. 
  De volmachthebber neemt het geattesteerde volmachtformulier mee naar het stembureau.
 • Dient het volmachtformulier geattesteerd te worden door de gemeente?
  Bezorg dan je bewijsstukken per mail of kom deze persoonlijk binnenbrengen (zonder afspraak) bij team Burgerzaken.
beeld_attestering_volmachformulier

2. Je kan niet gaan stemmen en je geeft GEEN volmacht?

 • Bezorg de bewijsstukken per mail.
 • Je kan ook persoonlijk langskomen en je bewijsstukken afgeven aan het onthaal van het Administratief Centrum.
 • Je kan de bewijsstukken ook laten afgeven in het stembureau op de dag van de verkiezingen.

Veelgestelde vragen

Stemmen met een volmacht op 13/10/2024

Deze informatie zal toegevoegd worden op de website na de verkiezingen van 9/6/2024.

Video
Video

.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten