Op zondag 9 juni 2024 worden de volgende Europese verkiezingen gehouden. Wanneer je als Europese burger (niet-Belg) in Aalst verblijft, kan je die dag in Aalst je stem uitbrengen voor het Europees Parlement en op kandidaten op de Belgische lijsten stemmen. Dit heeft als gevolg dat je niet kan deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

Zie wetgeving verkiezingen

Voorwaarden

 • Je hebt de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie (uiterlijk 1/4/2024);

 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en hebt je hoofdverblijfplaats in Aalst (uiterlijk 1/4/2024);

 • Je bent minstens 16 jaar oud op de dag van de verkiezing;

 • Je hebt stemrecht;

 • Je bent ingeschreven op de kiezerslijst (uiterlijk 31/01/2024).

Procedure

Dit kan op 3 verschillende manieren:

 • Schrijf je online in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be ;

 • Kom persoonlijk langs in het Administratief Centrum, Werf 9, 9300 Aalst;

 • Bezorg het ingevulde formulier, samen met een kopie van je identiteitskaart, aan de dienst Verkiezingen (Administratief Centrum, Werf 9, 9300 Aalst). Dit kan per post, per e-mail (verkiezingen@aalst.be) of door langs te gaan in het Administratief Centrum. Een afspraak maken is niet nodig.

Je inschrijving wordt vervolgens verder onderzocht. Wanneer het college van burgemeester en schepenen een beslissing heeft genomen, ontvang je van de stad Aalst een officieel schrijven. Opgelet: van zodra je inschrijving op de kiezerslijst goedgekeurd is, ben je wettelijk verplicht om op de dag van de verkiezing te gaan stemmen.

Bewijsstukken

Zie wetgeving verkiezingen

Kost

Geen

Uitzonderingen

Zie wetgeving verkiezingen

Meer info

Hier kan je meer informatie terugvinden over deze procedure, beschikbaar in de verschillende talen van de lidstaten van de Europese Unie.

Regelgeving
 • algemeen Kieswetboek;

 • wet van 23 maart 1989 inzake de verkiezing van het Europees Parlement;

 • wet van 28 maart 2023 houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen;

 • wet van 25 april 2023 houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen (II);

 • lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011;

 • digitaal kiesdecreet van 25 mei 2012;

 • decreet van 27 oktober 2023 tot wijziging van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, het digitaal kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding