Als je geen verblijfplaats (meer) hebt bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen, ambtshalve geschrapt bent en steun wenst van het OCMW kan je een referentieadres vragen bij het OCMW. Kom je in aanmerking, dan zal je post toekomen bij het OCMW. Je moet je minstens 1 keer per kwartaal aanmelden bij het OCMW.

In bepaalde gevallen kan je een referentieadres vragen bij een natuurlijk persoon. Je verblijft bv. in een mobiele woning of je moet een periode naar het buitenland voor studie- of zakenreis. De persoon bij wie je een referentieadres neemt, moet toestemming geven en moet zelf op dat adres ingeschreven zijn.

Procedure

Referentieadres bij het OCMW (zonder afspraak):

Meebrengen: je identiteitskaart of rijksregisternummer

Referentieadres bij een natuurlijk persoon:

Neem contact met de dienst Bevolking op het nummer 053 77 9300. Als je in aanmerking komt, krijgen jij en de persoon bij wie je het referentieadres neemt een afspraak. Jijzelf en de persoon bij wie je het referentieadres neemt zijn samen aanwezig op de afspraak.

Meebrengen:

  • identiteitskaart en eventueel die van de gezinsleden

  • pincode van de identiteitskaart(en)

  • een attest dat je in aanmerking komt: bv attest van onderwijsinstelling, werkgever...

Kost

Bij het OCMW: Gratis
Bij een natuurlijk persoon: 10 EUR

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding