Een nieuwe straatnaam kiezen: hoe werkt het?

Als er een nieuwe straat aangelegd wordt, dan moet er ook een nieuwe naam bepaald worden. Bij het vaststellen van een straatnaam moet bij voorkeur geput worden uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.

De naam van een nog levende persoon mag niet gebruikt worden. In aanmerking komen enkel namen van figuren die uit historisch, wetenschappelijk of algemeen maatschappelijk oogpunt belangrijk geweest zijn. De voorkeur gaat uit naar figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke omgeving van betekenis zijn geweest.

De naam van een lid van de koninklijke familie, overleden of nog in leven, mag enkel gebruikt worden indien, door bemiddeling van de minister van Binnenlandse Zaken, vooraf de instemming van de Koning werd verkregen.

Procedure

 1. Er wordt advies gevraagd aan de stadsarchivaris.
  De stadsarchivaris doet eveneens onderzoek en doet navraag bij de leden van de erfgoedraad.
  Voorstellen, opmerkingen en advies worden overgemaakt en besproken met de schepen ter voorbereiding van de gemeenteraad

 2. De nieuwe straatnaam zal ook voorgelegd worden op de gezamenlijke commissie van sociale zaken, wonen, welzijn, ouderenzorg, samenleving en toerisme, bevolking, burgerlijke stand, senioren, dierenwelzijn, productontwikkeling en -beheer.

 3. Principiële goedkeuring van de straatnaam op de gemeenteraad.

 4. Er vindt een openbaar onderzoek plaats gedurende 30 dagen.

 5. Na 30 dagen en het officiële advies van de erfgoedraad zal de straatnaam definitief goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

 6. Officiële instanties, andere stadsdiensten en navigatiesystemen worden op de hoogte gebracht.

 7. De technische dienst van de stad zorgt voor het aanbrengen van het straatnaambord.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding