De wijkagent heeft vastgesteld dat je niet meer op het adres van inschrijving verblijft en het blijkt onmogelijk te zijn om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen.

Op basis van een verslag van het onderzoek van de wijkagent beslist de stad om je ambtshalve te schrappen uit de bevolkingsregisters.

Gevolgen als je geschrapt bent:

 • je identiteitskaart is geannuleerd en werkt niet meer, dit geeft moeilijkheden in het ziekenhuis, de apotheek, de bank, de verzekering…

 • je kan geen nieuwe identiteitskaart of internationaal paspoort aanvragen

Procedure

Inschrijving na ambtshalve schrapping:

Om terug ingeschreven te worden deel je je adres mee aan de dienst burgerzaken van je woonplaats.

Belgische nationaliteit:

Doe je aanvraag via email naar bevolking@aalst.be. of kom langs zonder afspraak

Vermeld of breng mee:

 • je rijksregisternummer

 • naam of rijksregisternummer van alle gezinsleden die mee verhuizen

 • je nieuwe adres

 • of de vorige bewoner(s) blijven wonen op je adres of ook verhuizen naar een nieuwe woonplaats

 • gsm- of telefoonnummer waarop de wijkagent je kan bereiken

 • wanneer je in de woning aanwezig bent (vermeld ploegenwerk)

Vreemde nationaliteit:

Doe je aanvraag via e-mail naar vreemdelingen@aalst.be of kom langs zonder afspraak

Vermeld of breng mee:​

 • je rijksregisternummer

 • naam of rijksregisternummer van alle gezinsleden die mee verhuizen

 • je nieuwe adres

 • of de vorige bewoner(s) blijven wonen op je adres of ook verhuizen naar een nieuwe woonplaats

 • gsm- of telefoonnummer waarop de wijkagent je kan bereiken

 • wanneer je in de woning aanwezig bent (vermeld ploegenwerk).

Wat moet je doen als je niet akkoord bent met jouw ambtshalve schrapping?

Je kan tegen deze beslissing in beroep gaan. Dit moet schriftelijk gebeuren bij:

FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Iemand ambtshalve laten schrappen:

Je kan een onderzoek aanvragen als bv. een huurder niet meer verblijft in je pand en er nog ingeschreven staat of een huisgenoot is verhuisd maar zijn adres staat nog op jouw adres. Er is een vermoeden dat ze zelf geen adreswijziging doorgegeven hebben.

Stuur een e-mail naar bevolking@aalst.be of kom langs zonder afspraak

Vermeld of breng mee:​

 • jouw gegevens: rijksregisternummer, naam, adres, gsm of telefoonnummer

 • naam + adres van de perso(o)n(en) waarvoor je een onderzoek vraagt

 • de reden

 • het vermoedelijke nieuwe adres (indien gekend)

 • andere informatie die nuttig kan zijn voor het onderzoek.

Kost

Gratis

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten