Als je naar het buitenland verhuist, moet je dit melden bij de dienst Burgerzaken van je gemeente. Je doet dit ten laatste de dag voor je vertrek naar het buitenland.

Procedure

Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, moet iemand die het ouderlijke gezag uitoefent hem bij de aangifte bijstaan.

Als je nog documenten of identiteitsbewijzen nodig hebt die moeten afgedrukt of aangemaakt worden, moet je deze eerst aanvragen, vóór je je uitschrijft.

Belgische nationaliteit:

Doe je aanvraag via e-mail naar bevolking@aalst.be of kom langs zonder afspraak in het administratief centrum (Werf 9, Aalst).

Wat stuur je mee via mail / wat moet je meebrengen als je langskomt?

  • Rijksregisternummer van alle personen die naar het buitenland vertrekken

  • Nieuw adres in het buitenland

  • Datum van vertrek

  • Telefoon- of gsmnummer

  • Kopieën van identiteitskaarten van de personen die naar het buitenland vertrekken.


Vreemde nationaliteit:

Kom langs zonder afspraak in het administratief centrum (Werf 9, Aalst).

Wat breng je mee?

  • Verblijfskaarten van alle personen die naar het buitenland vertrekken

  • Nieuw adres in het buitenland

  • Datum van vertrek

  • Telefoon- of gsmnummer

Registreer je in het buitenland:

Op het moment van uitschrijving krijg je een attest 'afschrijving naar het buitenland'. Dit attest heb je nodig om je te laten registreren bij de Belgische diplomatieke of consulaire overheden in het buitenland.

Je neemt best vóór je vertrek contact op met diplomatieke of consulaire overheden in het buitenland.

Opvraging documenten na afschrijving naar het buitenland

Vraag je documenten via het digitaal loket of in de ambassade of consulaat waar je ingeschreven bent.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten