Als je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen na verhuis aangeven bij team Burgerzaken van je nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kunt de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

1. Aangifte adreswijziging

Je moet de adreswijziging melden aan de gemeente waar het nieuwe adres gelegen is.

​Belgische nationaliteit en je verhuist binnen België:

Doe je aanvraag via e-mail naar bevolking@aalst.be of kom langs zonder afspraak om de aangifte te doen.

Vermeld of breng mee:

 • je rijksregisternummer;

 • naam of rijksregisternummer van alle gezinsleden die mee verhuizen;

 • je nieuwe adres;

 • of de vorige bewoner(s) blijven wonen op je adres of ook verhuizen naar een nieuwe woonplaats;

 • gsm- of telefoonnummer waarop de wijkagent je kan bereiken;

 • e-mail adres;

 • wanneer je in de woning aanwezig bent (vermeld ploegenwerk).

Vreemde nationaliteit:

Doe je aanvraag via e-mail naar vreemdelingen@aalst.be of kom langs zonder afspraak

Vermeld of breng mee:​

 • je rijksregisternummer;

 • naam of rijksregisternummer van alle gezinsleden die mee verhuizen;

 • je nieuwe adres;

 • of de vorige bewoner(s) blijven wonen op je adres of ook verhuizen naar een nieuwe woonplaats;

 • gsm- of telefoonnummer waarop de wijkagent je kan bereiken;

 • e-mailadres;

 • wanneer je in de woning aanwezig bent (vermeld ploegenwerk).

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Als je minderjarige zoon of dochter (-18 jaar) verhuist, moet hij/zij samen met iemand die het ouderlijke gezag uitoefent de adreswijziging komen doorgeven.
Breng indien van toepassing de nodige documenten mee (Bv: vonnis van de rechtbank, attest pleegzorg, ...)

2. Controle van domicilie (door de wijkagent)

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt.

3. Aanpassing identiteitsdocumenten

Na de controle van de wijkagent word je ingeschreven op je nieuwe adres en word je uitgenodigd om je identiteitskaart/vreemdelingenkaart te laten aanpassen. Daarvoor zijn de volgende zaken belangrijk:

Heb je de Belgische nationaliteit?

 • Kies in de afsprakentool voor 'Adreswijziging Belg: aanpassen identiteitskaart (1 afspraak/gezin' of kom langs zonder afspraak, maar hou rekening met een langere wachttijd.

Heb je een vreemde nationaliteit? (altijd op afspraak)

 • Maak een afspraak en kies bij het maken van de afspraak voor het product 'Niet-Belg: Adreswijziging kaart aanpassen'.

 • Als je net aangekomen bent in België, maak dan een afspraak voor het product 'Niet-Belg: Verblijfsrecht en inschrijving'.

Meebrengen:

 • je identiteitskaart (en die van je gezinsleden die mee verhuisd zijn).
  Het volstaat dat één van de meerderjarige gezinsleden langskomt om alle kaarten aan te laten passen;

 • je pincode.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Maak je afspraak via de afsprakentool van de stad.

Kost

10 EUR

Uitzonderingen

Inschrijving van een Belg uit het buitenland:

Je bent Belg en keert terug uit het buitenland of je bent als Belg geboren in het buitenland.

Doe je aanvraag via e-mail naar bevolking@aalst.be of kom langs zonder afspraak in het administratief centrum (Werf 9, Aalst).

Meebrengen of inscannen:

 • paspoort;

 • geboorteakte;

 • adres waar je verblijft.

Inschrijving van een Belgisch kind in het buitenland geadopteerd:

Je kunt hiervoor langskomen zonder afspraak in het administratief centrum (Werf 9, Aalst).

Meebrengen:

 • originele adoptie- en geboorteakte met de nodige legalisaties en de vertaling;

 • identiteitskaart of paspoort van het kind;

 • bewijs van erkenning en registratie;
  Dit bewijs wordt afgeleverd door:
  Federale Overheidsdienst Justitie
  Dienst Internationale Adoptie,
  Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel
  Tel 02 542 65 11

Registratie gedeeld verblijf:

Als je minderjarige zoon of dochter grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt je kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt. Je kan in het dossier van je zoon of dochter laten vermelden dat je kind af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder.

Je kunt hiervoor langskomen zonder afspraak in het administratief centrum (Werf 9, Aalst).

Meebrengen:

 • het wederzijds akkoord van de ouders;

 • de gerechtelijke beslissing;

 • de notariële akte.

Onthaalbrochure voor nieuwe inwoners

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten