Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

De verklaring bevat de volgende gegevens:

 • datum van de verklaring

 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen

 • gemeenschappelijke woonplaats

 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen

 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt

 • de verwijzing naar het eventuele samenlevingscontract dat vooraf door een notaris opgesteld is.

Voorwaarden

Twee personen die in België een woning delen, kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor partners. Je kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer of zus, een ouder of een kind, of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Je kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten

 • niet gehuwd bent

 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Procedure

Verklaring van wettelijke samenwoning afleggen (op afspraak):

Meebrengen:

 • Beiden zijn aanwezig.

 • Identiteitskaart van beiden.​

De wettelijke samenwoning beëindigen in onderlinge overeenstemming door beide partijen (op afspraak)

Meebrengen:

 • Beiden zijn aanwezig.

 • Identiteitskaart van beiden.

De wettelijke samenwoning eenzijdig beëindigen (op afspraak)

Bij eenzijdige beëindiging: de partij die de wettelijke samenwoning eenzijdig verbreekt moet de verbreking op eigen kosten laten betekenen aan de andere partij door een gerechtsdeurwaarder. Zolang de betekening niet is uitgevoerd, blijft de wettelijke samenwoning gelden.

Automatisch beëeindigen van wettelijke samenwoning
 • door het huwelijk

 • door het overlijden van een van de partners

Kies voor Belg: Wettelijk samenwonen als beiden de Belgische nationaliteit hebben. (1 afspraak/koppel)

Kies voor Niet-Belg: Wettelijk samenwonen als één van beiden of beiden een vreemde nationaliteit hebben. (1 afspraak/koppel)

Bewijsstukken

Indien je niet ingeschreven bent in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister of je burgerlijke staat is niet gekend, breng dan volgende documenten mee (maximum 6 maanden oud):

 • een attest van ongehuwde staat

 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent

 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent.

Kost

 • ​Aanvraag wettelijk samenwonen: 25 EUR

 • ​Stopzetten in onderling akkoord: 25 EUR (beide partijen gaan akkoord en zijn aanwezig).

 • ​Eenzijdige stopzetting : 225 EUR Opgelet: Bij betekening buiten België hangt de kostprijs af van de kosten van de gerechtsdeurwaarder.

Uitzonderingen

Je kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten

 • niet gehuwd bent

 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Meer info

Regelgeving

Burgerlijk wetboek

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten