Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd samen met de persoon waarmee je een woning deelt.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen

 • plaats en datum van geboorte

 • adres

 • datum verklaring van wettelijke samenwoning

 • plaats waar de verklaring is opgemaakt.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf

 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)

 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet

 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest aanvragen via het digitaal loket of afhalen in het administratief centrum (zonder afspraak).

Meebrengen: Je identiteitskaart

-

Bewijsstukken

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart

 • je eigen identiteitskaart.

Kost

Gratis.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding