Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee je als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat je beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

 • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

 • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

Aanvraag Belgisch Europees rijbewijs (op afspraak)

Meebrengen:

 • identiteitskaart

 • Recente pasfoto (tenzij de foto van je identiteitskaart nog recent en gelijkend is; dan kan deze gebruikt worden)

 • indien van toepassing:

  • oud rijbewijs

  • attest van verlies of diefstal

  • rijgeschiktheidsattest groep 1 of groep 2

  • bewijs van geslaagd theoretisch en/of praktisch examen

  • verplichte nascholing vakbekwaamheid

  • medisch attest

  • ...

 • Je moet je rijbewijs persoonlijk aanvragen

Omwisseling buitenlands rijbewijs (op afspraak)

Er bestaan twee soorten buitenlandse rijbewijzen:

 • rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie

 • rijbewijzen afgeleverd door andere landen

Omwisseling van een rijbewijs binnen de Europese Unie
Vanaf de laatste 3 maanden van geldigheid kan je je rijbewijs laten omwisselen

Meebrengen:

 • identiteitskaart

 • je rijbewijs

 • Indien nodig een recente pasfoto

 • indien van toepassing:

  • attest van verlies/diefstal afkomstig van de politie

Omwisseling van een rijbewijs buiten de Europese Unie

Na inschrijving in België moet je 185 dagen wachten vooraleer je een Belgisch Europees rijbewijs kan aanvragen.

Tijdens deze periode mag je met een erkend niet-Europees rijbewijs in België blijven rijden.

Na 185 dagen ben je verplicht je rijbewijs om te wisselen.

De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vind je op de website Mobilit Belgium (wegverkeer, rijbewijs).

Je rijbewijs wordt naar de Politie gestuurd voor controle op echtheid. Dit kan 4 weken duren.

Meebrengen:

 • identiteitskaart

 • het om te wisselen rijbewijs

 • recente pasfoto

 • indien van toepassing:

  • vertaling buitenlands rijbewijs

  • rijgeschiktheidsattest groep 1 of groep 2

  • Attest van verlies/diefstal afkomstig van het land van herkomst

Je wordt telefonisch verwittigd wanneer je je rijbewijs kan komen afhalen.


Rijbewijs aanvragen:
Kies "Rijbewijs aanvragen"
Kies "Buitenlands rijbewijs omwisselen" om een EU/niet EU rijbewijs om te wisselen voor een Belgisch nationaal rijbewijs.

Rijbewijs afhalen:
Voorlopig rijbewijs via Beldrive aangevraagd:
Kies "Rijbewijs (online aangevraagd) afhalen en betalen"
Andere rijbewijzen afhalen zonder afspraak.

Bewijsstukken

 • Identiteitskaart.

 • Voorlopig rijbewijs.

 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.

 • Als de foto op je elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor je rijbewijs.
  Is de foto op je eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op je rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Kost

​30 EUR

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten