Een reistoelating voor minderjarigen is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen.

Die schriftelijke toestemming is aan te raden als het minderjarige kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist. Als het kind met één ouder reist, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

De handtekening van de persoon die ondertekent en toestemming geeft, wordt gecontroleerd en gewettigd.

Procedure

De vader, moeder of wettelijke voogd kan de reistoelating aanvragen. Je komt hiervoor langs in het administratief centrum (Werf 9, Aalst) en je hoeft ook geen afspraak te maken hiervoor. Je kind hoeft niet mee te komen.

Meebrengen:

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft;

  • Gegevens kind;

  • Land van bestemming;

  • Reisdatum;

  • Vereniging (school, jeugdvereniging...);

  • Indien van toepassing: De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Kost

Gratis

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding