Een reistoelating voor minderjarigen is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen.

Die schriftelijke toestemming is aan te raden als het minderjarige kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist. Als het kind met één ouder reist, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

De handtekening van de persoon die ondertekent en toestemming geeft, wordt gecontroleerd en gewettigd.

Procedure

De vader, moeder of wettelijke voogd kan de reistoelating aanvragen. Je kan hiervoor terecht in het administratief centrum (Werf 9, Aalst) zonder dat je een afspraak hoeft te maken. Je kind hoeft niet mee te komen. Je kan deze toelating ook aanvragen via het digitaal loket.

Meebrengen:

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft;

  • Gegevens kind;

  • Land van bestemming;

  • Reisdatum;

  • Vereniging (school, jeugdvereniging...);

  • Indien van toepassing: De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Kost

Gratis

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten