Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Voorwaarden

De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden).

Werd het kind tussen 140 en 179 dagen gedragen, dan kan het kindje wettelijk worden aangegeven en officieel een voornaam krijgen.

Werd het kind geen 140 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Voor info stuur een email naar overlijdens@aalst.be.

Meesturen of meebrengen:

  • overlijdensattest

  • een medisch attest waarop de arts het aantal dagen zwangerschap vermeld.

Kies "Overlijden aangeven"

Kost

Gratis

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten