Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een arts.

 • Sterft iemand thuis, dan verwittig je de huisarts of dokter met wachtdienst.

 • Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening, dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.

 • Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in het bijzijn van een arts een proces-verbaal op.

Het overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar je kan dit ook zelf doen.

Met een akte van overlijden kan je de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank

 • notaris

 • verzekeringsmaatschappij

 • ziekenfonds

 • pensioendienst

 • belastingen

 • huiseigenaar

 • waterbedrijf

 • leverancier van gas en elektriciteit

 • werkgever

Heb je een attest van erfopvolging nodig om je tegoeden te deblokkeren dan kan je hiervoor terecht bij de notaris of Het Registratiekantoor in Dendermonde.

Adres:

Registratiekantoor Dendermonde 1
Begijnhoflaan 49,
9200 Dendermonde
Tel. 0257 257 57
e-mail: rzsj.kantoor.dendermonde1@minfin.fed.be

Procedure

Ben je begrafenisondernemer?

Per e-mail naar overlijdens@aalst.be. Stuur de volgende documenten mee:

 • Document "Aanvraag tot crematie/begraven"

 • Medisch attest ingevuld door de geneesheer (enkel voor crematie). In dit attest staat vermeld of het om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden gaat. --> zo snel mogelijk opsturen i.v.m. 24-uurwetgeving. (Deze aanvraag mag niet strijdig zijn met de laatste wilsbeschikking van de overledene);

 • volledig ingevuld infoblad “aangifte overlijden” met alle gegevens i.v.m. dienst, crematie en begraafplaats;

 • model IIIC strook A en strook B

 • volmacht voor het bekomen van uittreksels van akte van overlijden;

 • een kopie van de identiteitskaart (voor -en achterzijde) van de opdrachtgever.

Indien beschikbaar:

 • identiteitskaart voor- en achterzijde overledene;

 • attest van de laatste wilsbeschikking;

 • toelating tot begraven, indien de overledene buiten Aalst begraven wordt.

Indien van toepassing:

 • in geval van verdacht overlijden: toelating parket en vrijgave procureur;

 • bij concessie: aanvraagformulier concessie;

 • attest thuisbewaring met kopie identiteitskaarten (voor- en achterzijde) van de nabestaanden in opgaande en neergaande lijn in 1e graad + echtgenoot of samenwonende partner;

 • indien het tweede nazicht reeds plaatsvond, doktersattest beëdigd geneesheer.

Ben je nabestaande?

Dan maak je een afspraak via de afsprakentool waar je kiest voor 'overlijden aangeven'.

Kies voor: "overlijden aangeven"

Kost

De aangifte is gratis.
Concessies zijn betalend.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten