Een orgaandonor schenkt na zijn of haar overlijden een gezond orgaan aan iemand van wie het orgaan ongezond is. Je kan daarvoor een verklaring afleggen.


In België is iedereen wettelijk gezien kandidaat-donor, tenzij je bij leven verzet aantekende. In de praktijk peilt men bij de nabestaanden naar de wens van de overledene. De nabestaanden kunnen op dat moment nog weigeren.

Je kunt je ook expliciet registreren als kandidaat-donor, dan wordt je wens na overlijden sowieso gerespecteerd. Registratie kan ook de nabestaanden heel wat verwarring en een emotioneel zware beslissing besparen.
De uitdrukkelijke toestemming of het verzet wordt geregistreerd in je rijksregisterdossier en in de database van orgaandonatie beheerd door de FOD Volksgezondheid.

Wie kan orgaan- of weefseldonatie doen?

  • Inwoners die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of reeds meer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister.

  • Ook minderjarigen (zelfs kleine kinderen) worden als orgaandonor beschouwd. Als het kind of de ouders geen bezwaar hebben gemaakt bij leven, wordt verondersteld dat men tot donatie kan overgaan. Uiteraard worden de ouders geïnformeerd en ondersteund.

Een opting-out systeem of ‘geen-bezwaar-systeem’ houdt in dat betrokkenen niets hoeven te doen om mee te doen met de regeling, maar de mogelijkheid hebben ervan af te zien. De Belgische wetgever gaat uit van een principieel akkoord. Indien de betrokkene voordien niet uitdrukkelijk zijn toestemming heeft geweigerd, geldt dus de regel van potentiële donor. Daarbij biedt de wet de mogelijkheid om zowel persoonlijk verzet aan te tekenen alsook een uitdrukkelijke toestemming te geven.

Ouders kunnen hun minderjarig kind registreren als orgaandonor. Zodra het kind wilsbekwaam is, rond de leeftijd van 12 jaar, kan het zichzelf ook registreren op het stadhuis. Vanaf dat moment kan de minderjarige ook de registratie die de ouder(s) eerder maakten, laten herroepen. Alle verklaringen gedaan door of voor minderjarigen moeten hernieuwd worden na de 18de verjaardag om hun geldigheid te bewaren.

Procedure

  1. Orgaandonoren kunnen zich online registreren. Wie na zijn of haar overlijden orgaandonor wil worden moet niet langer langsgaan op het gemeentehuis. De registratie kan vanaf 1 juli online of bij de huisarts.

    Om de wilsverklaring te registreren, kan je surfen naar www.mijngezondheid.be. Daar moet je dan eerst inloggen met je eID of de app itsme. Daarnaast kan ook de huisarts de wilsverklaring voortaan registreren.

  2. Bij de stad/gemeente waar je bent ingeschreven kan je een persoonlijke verklaring laten registreren. De verklaring moet je persoonlijk ondertekenen.

Als inwoner van Aalst kun je terecht bij de Zorgbalie in het administratief centrum (Werf 9). Je brengt je identiteitskaart mee.

Vul dit formulier in en bezorg het aan de balie, of vul er eentje ter plekke in.

Het formulier bevat volgende wilsuitdrukkingen:

  • De aanvrager geeft aan dat hij of zij (geen) organen wil afstaan voor transplantatie bij mensen die op een donororgaan wachten.

  • De aanvrager geeft aan dat hij of zij (geen) cellen en weefsels wil afstaan voor transplantatie.

  • De aanvrager geeft aan dat hij of zij (geen) lichaamsmateriaal wil afstaan om er geneesmiddelen mee te maken: lichaamsmateriaal kan bijvoorbeeld als grondstof dienen voor geavanceerde therapieën.

  • De aanvrager geeft aan dat hij of zij (geen) lichaamsmateriaal wil afstaan voor wetenschappelijk onderzoek zonder toepassing op de mens. Dit onderzoek helpt om de gezondheidszorg verder te ontwikkelen.

De verklaring of herroeping wordt in de bevolkingsregisters geregistreerd en er wordt een ontvangstbewijs afgegeven. Je verklaring wordt opgestuurd naar de FOD Volksgezondheid.

Nadat je je wilsverklaring hebt laten registreren kan je een LEIF-kaart aanvragen. Deze kaart biedt een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners sneller op de hoogte kunnen worden gebracht van iemands wettelijke wilsverklaringen en dat er rekening mee kan worden gehouden. Meer info op de website van LEIF.

Kost

Gratis

Meer info

Regelgeving

KB van 09/02/2020 aangaande donatie menselijk lichaamsmateriaal.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding