Wat?

Deze tussenkomst wordt eenmalig door de stad betaald en bedraagt 25 EUR.

Voor wie?

De erfgenamen van oud-strijders, politiek gevangenen, weggevoerden en erkende weerstanders hebben recht op deze tussenkomst.

Procedure

Wat moet je meebrengen?

  • een uittreksel van overlijden

  • een kaart of getuigschrift waaruit de erkenning blijkt

  • eventueel de factuur van de begrafeniskosten (getekend voor voldaan) indien een derde de vergoeding aanvraagt

  • aanvraagformulier

Wat zijn de stappen?

Je komt met de nodige bewijsstukken langs bij de Zorgbalie in het administratief centrum Aalst, Werf 9.

Kost

Het is gratis.

Meer info

Regelgeving
  • Besluit gemeenteraad dd. 16 december 1986 houdende de toekenning van een begrafenisvergoeding aan de erfgenamen van oud-strijders.

  • Besluit gemeenteraad dd. 27 november 2001 waarin het reglement werd aangepast als gevolg van de invoering van de euro, meer bepaald de vaststelling van de toelage op 25 EUR per rechthebbende.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding