Of je wel of geen toelating hebt om als niet-Belg in België te werken kan je zien op je verblijfskaart. Burgers van de EER (EU + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland) kunnen nog steeds werken op basis van hun identiteitskaart of paspoort. Derdelanders die meer dan 90 dagen in loondienst willen werken dienen een gecombineerde vergunning aan te vragen. De werkgever vraagt de gecombineerde vergunning aan bij de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie. De aanvraag bevat zowel de documenten aangaande de tewerkstelling als de documenten inzake het verblijf.

In de andere gevallen is een arbeidskaart nodig. De aanvraag gebeurt bij de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie. Hoe je werkgever een arbeidskaart kan aanvragen voor jou vind je hier terug. Voor het afhalen van de arbeidskaart kan je terecht bij de dienst Vreemdelingen van de stad Aalst.

Procedure

Afhalen van de arbeidskaart kan bij de dienst Vreemdelingen van de stad Aalst via de afsprakentool.

Meebrengen:

  • 1 recente pasfoto van de werknemer.

  • Verblijfskaart en nationale identiteitskaart of paspoort.

  • Uitnodigingsbrief.

Kies voor: Niet-Belg: Werkvergunning

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten