Je kan je garant stellen voor een burger met een vreemde nationaliteit die voor een korte periode in België verblijft, bijvoorbeeld om een familielid te bezoeken, als toerist of om te studeren. Je verklaart de kosten te dragen die hij/zij zelf niet kan dragen.

Procedure

Je komt langs in het administratief centrum (Werf 9, Aalst) en je maakt daarvoor eerst een afspraak via de afsprakentool. Je kiest voor 'Niet-Belg: Verbintenis tot tenlasteneming'.

Meebrengen bij aanvraag:

  • Vreemdelingenkaart (onbeperkt verblijfsrecht) of identiteitskaart.

  • Ingevulde Bijlage 3 bis (recto verso afdrukken!)

  • of ingevulde Bijlage 32 voor studenten

  • 3 recente loonfiches (of andere bewijzen van inkomsten).

Kies voor 'Niet-Belg: Verbintenis tot tenlasteneming'

Kost

20 EUR

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding