Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kan het een elektronische verblijfskaart aanvragen.

Sinds 15 januari 2024 vervangt de elektronische verblijfskaart voor een niet-Belgisch kind het eerdere papieren identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind. De papieren identiteitsbewijzen blijven wel geldig tot ze vervallen.

Voorwaarden

Als je de kaart wilt aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind.

 • Je moet samen met het kind de kaart aanvragen.

 • De elektronische verblijfskaart wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

 • De pasfoto die je meebrengt moet recent zijn (maximum 6 maanden oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Geldigheidsduur:

De kaart is maximum 3 jaar geldig. Als het kind een tijdelijk verblijfsrecht heeft, kan de kaart een kortere geldigheidsduur hebben. De geldigheidsduur van de kaart mag in ieder geval de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

De kaart vervalt:

 • na verloop van de geldigheidsduur

 • bij verandering van verblijfplaats of adres

 • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit.

Procedure

Aanvraag verblijfskaart -12 jaar (op afspraak)

Bij de aanvraag van een verblijfskaart -12 jaar moeten de volgende personen aanwezig zijn:

 • minstens 1 van de ouders die het ouderlijk gezag heeft over het kind

 • het kind (of kinderen) waarvoor de kaart wordt aangevraagd.

Meebrengen:

 • elektronische verblijfskaart van de ouder die de aanvraag doet

 • 1 recente kleurenpasfoto volgens de ICAO normen (maximaal 6 maanden oud)

Afhalen verblijfskaart -12 jaar (op afspraak)

Wanneer je de verblijfskaart -12 jaar aangevraagd hebt, krijg je codes toegestuurd per post.

Bij het afhalen van de verblijfskaart -12 jaar moet je het volgende meebrengen:

 • de brief die je thuis kreeg met de pin- en pukcode

 • eventueel de oude verblijfskaart -12 jaar

Kies voor "Niet-Belg: Verblijfsdocumenten"

Kost

Gewone procedure

10 EUR

Aanvraag en afhalen: dienst vreemdelingenzaken
Levering max 3 weken
(Administratief centrum, Werf 9, Aalst)

Dringende procedure

135 EUR

Aanvraag en afhalen: dienst vreemdelingenzaken
Levering eerste werkdag na de aanvraag (indien vóór 15 uur aangevraagd), afhalen vanaf 14 uur
(Administratief centrum, Werf 9, Aalst)

Meer info

Regelgeving

Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20 december 1996)

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten