Verblijf je tijdelijk in het buitenland voor studies, beroepsredenen, gezondheidsredenen, ...... dan moet je dit melden aan de stad. Je riskeert ambtshalve afvoering als je geen meldingen doet.

Je kan tijdelijke afwezigheid aanvragen als je min. 3 maanden en max. 1 jaar niet op je hoofdverblijfplaats bent Dit kan eenmaal verlengd worden, waardoor men uiteindelijk 2 jaar afwezig kan zijn. Hier is wel een nieuwe aangifte voor nodig.

Om problemen te vermijden controleer je of je bij terugkeer nog een geldige identiteitskaart en/of paspoort hebt.

Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, moet je verblijfsvergunning nog geldig zijn, wanneer je terug naar België komt. Je kan bij de stad wel een vroegtijdige verlenging aanvragen. Als je enkel in het bezit bent van een attest van immatriculatie kan je in principe niet reizen. Je kan dan wel een terugkeervisum aanvragen.

Voorwaarden

Je moet voldoende belangen behouden op je hoofdverblijfplaats:

 • Je kunt elk moment terugkeren naar je hoofdverblijfplaats.

 • Is je woning onbewoond, dan dient ze voldoende bemeubeld te zijn.

 • Is je woning bewoond door gezinsleden dan dienen die reeds van voor de aanvang van de tijdelijke afwezigheid in de woning te verblijven.

Procedure

Je hebt de Belgische nationaliteit:

Om je tijdelijke afwezigheid te melden stuur je een email naar bevolking@aalst.be met volgende gegevens:

 • je identiteitsgegevens

 • kopie identiteitskaart

 • bewijs van afwezigheid.

 • adres waar je voorlopig gaat verblijven

Als je wil verlengen (voor max 1 jaar) stuur je een email met nieuwe bewijsstukken naar bevolking@aalst.be.
Ook bij terugkeer stuur je een email naar bevolking@aalst.be.

Je hebt niet de Belgische nationaliteit:

Als je verblijfsvergunning nog in orde is bij terugkeer, kan je je tijdelijke afwezigheid melden per email naar vreemdelingen@aalst.be met volgende gegevens:

 • je identiteitsgegevens

 • kopie verblijfskaart

 • bewijs van afwezigheid

 • adres waar je voorlopig gaat verblijven

Als je verblijfsvergunning verloopt kom je op afspraak langs.


Kies voor "Niet-Belg: Verblijfsdocumenten" als je verblijfsvergunning in orde moet gebracht worden.

Kost

Dit is gratis.

Meer info

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten