Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of OCMW, heeft als opdracht een aantal maatschappelijke dienstverleningen te verzekeren. Die hulp bestrijkt een brede waaier aan diensten: van preventie, over sociale en maatschappelijke hulpverlening, tot het verzorgen van zieken en bejaarden. Niet enkel materiële of financiële ondersteuning, maar ook sociale, juridische en psychologische begeleiding staan centraal.

Vorige week Openingsuren van 10 juni 2024 tot 16 juni 2024 Next week
Maandag 10 juni 2024
  • 08:30 - 11:30
  • 13:00 - 18:30
Dinsdag 11 juni 2024
  • 08:30 - 11:30
Woensdag 12 juni 2024
  • 08:30 - 11:30
  • 13:00 - 16:30
Donderdag 13 juni 2024
  • 08:30 - 11:30
Vrijdag 14 juni 2024
  • 08:30 - 12:00
Zaterdag 15 juni 2024
  • Gesloten
Zondag 16 juni 2024
  • Gesloten

OCMW Aalst neemt deel aan ESF-projecten

B-OOST Regio Aalst is een intensieve samenwerking tussen Knipperkot VZW, Fiola VZW, Ligo, CAW, VZW aPart en Emino, VDAB en de OCMW’s van Aalst, Lede, Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem en Herzele.

Het partnerschap richt zich op mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, vanaf de leeftijd van 17 jaar.

Het hierboven vermelde partnerschap diende bij Europa WSE een projectaanvraag in onder het ESF+-programma 2021-2027, oproep ‘Lokale Partnerschappen voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek' met oproepnummer 64. De oproep situeert zich binnen het ESF+ programma onder prioriteit 2, ‘sociale inclusie’.

Met deze oproep wil Europa WSE duurzame en dynamische partnerschappen opzetten waarin VDAB, lokale overheden en andere relevante dienstverleners samen inspelen op de zeer diverse vragen en noden van niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een complexe multiproblematiek. Het partnerschap loopt vanaf 01/01/2024 tem 31/12/2029.

Dit project zet in op : Prioriteit 7: REACT-EU, binnen de oproep: Capacity Building Lokale Partnerschappen

Bijdrage vanuit ESF: 9.995.276,20 euro

Het Lokaal Bestuur Aalst heeft ingetekend op de oproep 572  "Opstart Gemeenschapsdienst lokale besturen" - REACT EU voor een subsidiebedrag van 14 793.69 euro. Deze subsidies worden aangewend voor de opleiding van twee mentoren, we bieden 6 leerwerkplekken aan.

Gemeenschapsdienst

De gemeenschapsdienst is een vorm van een werkervaringsstage. Binnen het competentieversterkend traject gemeenschapsdienst zal de langdurig werkzoekenden kleinschalige taken uitvoeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen om te werken aan vastgestelde generieke competenties en het opbouwen van arbeidsritme. De werkzoekende krijgt hiervoor een beperkte vergoeding vanuit de VDAB. Wanneer de gemeenschapsdienst passend is binnen het traject naar werk van de langdurig werkzoekenden kan dit als verplichte actie worden voorgesteld door de VDAB-bemiddelaar. 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens 2 jaar werkzoekend zijn en die nood hebben aan een intensieve begeleiding. Deze werkzoekenden binnen gemeenschapsdienst hebben daarenboven nood aan een laag intensieve opstap via een competentieversterkende actie (werkervaring stage min 32 uur per maand; max 64 uur per maand) binnen dit traject van werkplekleren. 

De Vlaamse Overheid voorziet in een opstartfinanciering om leerwerkplekken te faciliteren en te coördineren met de door de VDAB geselecteerde GLOW-partners. De GLOW-partner voor regio Zuid- Oost-Vlaanderen is SBS Skuilbilders.

Financiering

Dit project is mogelijk met de financiële steun van ESF, Stad Mechelen en Stad Antwerpen.

Europese Unie

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten