inschrijven

voor het schooljaar 2015 - 2016

Wanneer?
juni
:  zaterdag 20 juni t.e.m. dinsdag 30 juni (uitgezonderd zaterdag 27 juni)
zaterdag:                                                         van 9 tot 12 uur
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:  van 16 tot 19 uur
woensdag:                                                     van 14 tot 19 uur

augustus: vanaf zaterdag 22 augustus
zaterdag:                                                         van 9 tot 12 uur
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:  van 16 tot 19 uur
woensdag:                                                     van 14 tot 19 uur

Voor het schooljaar 2015 - 2016 kan er niet meer ingeschreven worden.


Waar?
Inschrijven kan in het secretariaat van de academie
Leerlingen van de hoofdschool, de afdelingen Binnenstraat en Erembodegem kunnen zich enkel inschrijven in de hoofdschool in de Vrijheidstraat 65 te Aalst.
Leerlingen die les volgen in de filialen Denderleeuw of Herzele kunnen zich in het filiaal of in de hoofdschool inschrijven.
Voor meer info: filiaal Denderleeuw, Nieuwstraat 62A, 9470 Denderleeuw, 053 66 21 11  kunstonderwijs@denderleeuw.be (gesloten op vrijdag, zaterdag en zondag).
filiaal Herzele, Solleveld 35, 9550 Herzele, 053 73 74 50 academie@herzele.be  (gesloten op zondag en maandag.)

Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2015 - 2016 bedraagt
voor de jeugd tot 18 jaar:  68,- EUR
reductie: 46,- EUR   (tweede lid van het gezin, tweede richting in deze of andere academie)
van 18 tot 24 jaar + volwassenen die recht hebben op het reductietarief (*):  131,- EUR
volwassenen:  306,- EUR

(*) uitkeringsgerechtigde werklozen, leefloon, politiek vluchtelingen

Het reductietarief wordt enkel toegekend mits voorleggen van het juiste attest.
Er gelden bijzondere voorwaarden voor houders van een kansenpas (meer info: Mensen voor Mensen vzw, St-Annalaan 41, 9300 Aalst  053 78 36 60 info@vierdewereldgroepaalst.be)

Betalingsmodaliteiten
Betalen kan met bancontact. Om veiligheidsredenen aanvaarden we geen cash.
Je kan ook betalen met sport- en cultuurcheques. Vraag ernaar bij je werkgever.

Wat meebrengen?
Schrijf je je voor de eerste keer in? Breng dan zeker je pas mee.
Heb je recht op korting? Vergeet de juiste attesten niet.
Volgde je al lessen bij een andere academie, breng dan je getuigschrift of attest mee.

Fiscaal attest
Het inschrijvingsgeld voor leerlingen tot 12 jaar kan fiscaal in mindering gebracht worden als 'onkosten voor opvang'. Dit attest wordt in de loop van de maand mei via de leerlingen meegegeven.
Dit attest kan niet afgeleverd worden voor de initiatiecursussen ingericht door vzw Muza, vzw De LuchtBrug of stad Aalst.

 

Wie heeft recht op verminderd tarief


uitkeringsgerechtigd volledig werklozen en de personen die zij officieel ten laste hebben (attest geldig in de maand september)
(de tewerkgestelde werklozen, bruggepensioneerden en de personen die zij officieel ten laste hebben, komen niet in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld) 

verplicht ingeschreven werkzoekenden op basis van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid. Een attest van de VDAB 'aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs' op datum van september is vereist. 

personen die een leefloon of het gewaarborgd minimuminkomen ontvangen en de personen die zij officieel ten laste hebben; 

personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen.
** Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen:
- een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium 'verdienvermogen'
- een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium 'zelfredzaamheid' 
Het FOD SZ zorgt voor (elektronische) attesten 'erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap'.
** Voor jongeren en jongvolwassenen wordt het verminderd tarief toegekend aan begunstigden van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%. Omdat het percentage overeen komt met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid, accepteert de verificatie attesten van de FOD SZ met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.

personen die in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling verblijven; 

erkend politiek vluchtelingen en de personen die zij officieel ten laste hebben 

Bij de inschrijving moet de leerling een recent attest van de bevoegde overheid kunnen voorleggen.