inschrijven

voor het schooljaar 2014 - 2015

Wanneer?
Voor het schooljaar 2014-2015 kan er niet meer ingeschreven worden.

Waar?
Inschrijven kan in het secretariaat van de academie
Leerlingen van de hoofdschool, de afdelingen Binnenstraat en Erembodegem kunnen zich enkel inschrijven in de hoofdschool in de Vrijheidstraat 65 te Aalst.
Leerlingen die les volgen in de filialen Denderleeuw of Herzele kunnen zich in het filiaal of in de hoofdschool inschrijven.
Voor meer info: filiaal Denderleeuw, Nieuwstraat 62A, 9470 Denderleeuw, 053 66 21 11  kunstonderwijs@denderleeuw.be (gesloten op donderdag, zaterdag en zondag).
filiaal Herzele, Solleveld 35, 9550 Herzele, 053 73 74 50 academie@herzele.be  (gesloten op zondag en maandag.)

Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2014 - 2015 bedraagt
voor de jeugd tot 18 jaar:  68,- EUR
reductie: 46,- EUR   (tweede lid van het gezin, tweede richting in deze of andere academie)
vanaf 18 jaar:  208,- EUR
reductie: 122,- EUR  (geldig voor studenten tot 24 jaar, uitkeringsgerechtigde werklozen, leefloon, politiek vluchtelingen)

Het reductietarief wordt enkel toegekend mits voorleggen van het juiste attest.
Er gelden bijzondere voorwaarden voor houders van een kansenpas (meer info: Mensen voor Mensen vzw, St-Annalaan 41, 9300 Aalst  053 78 36 60 info@vierdewereldgroepaalst.be)

Betalingsmodaliteiten
Betalen kan met bancontact. Om veiligheidsredenen aanvaarden we geen cash.
Je kan ook een betalen met sport- en cultuurcheques. Vraag ernaar bij je werkgever.

Wat meebrengen?
Schrijf je je voor de eerste keer in? Breng dan zeker je pas mee.
Heb je recht op korting? Vergeet de juiste attesten niet.
Volgde je al lessen bij een andere academie, breng dan je getuigschrift of attest mee.

Fiscaal attest
Het inschrijvingsgeld voor leerlingen tot 12 jaar kan fiscaal in mindering gebracht worden als 'onkosten voor opvang'. Dit attest wordt sinds schooljaar 2009-2010 enkel afgeleverd op aanvraag. Stuur een mailtje naar academiepodiumkunsten@aalst.be
Dit attest kan niet afgeleverd worden voor de initiatiecursussen ingericht door vzw Muza of stad Aalst.

 

Wie heeft recht op verminderd tarief


uitkeringsgerechtigd volledig werklozen en de personen die zij officieel ten laste hebben (attest geldig in de maand september)
(de tewerkgestelde werklozen, bruggepensioneerden en de personen die zij officieel ten laste hebben, komen niet in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld) 

verplicht ingeschreven werkzoekenden op basis van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid: 

personen die een leefloon of het gewaarborgd minimuminkomen ontvangen en de personen die zij officieel ten laste hebben; 

personen met een handicap met een vermindering van zelfredzaamheid met ten minste 6 punten of personen die recht hebben op een tegemoetkoming als gehandicapte of mindervalide en de personen die zij officieel ten laste hebben; 

personen die in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling verblijven; 

erkend politiek vluchtelingen en de personen die zij officieel ten laste hebben 

studenten: 18- tot 24-jarigen indien er voor hen kinderbijslag wordt uitbetaald in september. Een attest van het kinderbijslagfonds (gedateerd begin oktober) geldt als bewijs.

Bij de inschrijving moet de leerling een recent attest van de bevoegde overheid kunnen voorleggen.