home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
A-loket . Openingsuren administratief centrum . Contact    
foto Thuis in de stad
link naar ringaalst.be

Werken & werven

Deze pagina biedt een overzicht van de huidige (en geplande) werken en werven op het grondgebied van de stad Aalst. Door te klikken op de naam van een project, krijg je een gedetailleerd overzicht.

De realisatie van elk project gebeurt in drie grote stappen:

  1. De voorbereiding: de opname van het budget in de begroting - overleg met de betrokken bewoners en stadsdiensten – consultatie van specialisten – de voorstudie en het ontwerp.
  2. De vastlegging: de goedkeuring door de gemeenteraad – de vergunningen – de openbare aanbesteding en gunning – de informatie van de aangelande en betrokken burgers via een werffolder en info-vergadering.
  3. De uitvoering, voorafgegaan door aanpassingswerken aan de nutsleidingen.

Vragen over wegenwerken in uitvoering en geplande werken?

Op de website vind je per project alle contactgegevens van de verantwoordelijke werftoezichter.

Voor vragen aangaande geplande projecten kun je mailen naar werkenenwerven@aalst.be.

Weg moet hersteld? Zo gemeld!

Via de website www.meldpuntwegen.be kunnen weggebruikers gebreken aan alle weginfrastructuur, zowel stads- als gewestwegen, melden. Meldingen op en rond fietspaden gebeuren via een aparte website www.meldpuntfietspaden.be.

Je kan je voor stadswegen ook wenden tot de balie leefomgeving en mobiliteit op het nr. 053 77 9300 of via het e-mailadres lemo@aalst.be.

Werken door nutsmaatschappijen?

Deze werken worden niet uitgevoerd in opdracht van de stad, doch de stad voert wel een controle uit. Bij vragen wend je je best tot de nutsmaatschappij welke de werken uitvoert.
Weet je niet welke nutsmaatschappij er aan het werk is ? Neem dan contact op met de dienst mobiliteit en openbare werken op het nr. 053 77 9300 of via e-mail nutsleidingen@aalst.be.

Projecten in uitvoering

- Sint-Jozefstraat 25: plaatselijk wegenis- en rioleringswerk 
- Jan De Windtstraat: wegeniswerken 
- Petronellaberg (Meldert): riolerings- en wegeniswerken 
- Hogeweg (Erembodegem): Riolerings- en wegenwerken 
- Hof ter Lokerenstraat (Erembodegem): riolerings- en wegenwerken 
- Vijverstraat, Blektestraat (Hofstade): aanpak wateroverlast Torensbeek 
- Erembodegemstraat en Désiré De Wolfstraat: Wegen- en rioleringswerken gecombineerd met Aquafinproject 22.158 Afkoppeling Osbroekpark 
- Bredestraat: aanleg fietspaden 
- Renovatie van de Hoezebeekcollector - fase 2 
- Ring Aalst 
- Molendreef : riolerings- en wegenwerken voor een nieuwe woonstraat met een doorsteek voor het openbaar vervoer tussen de parking van het ASZ en de Molendreef 
- Nestor De Tièrestraat: voetpadwerken 
- Walburgaweg : riolerings- en wegenwerken 
- KLIP - Riolerings- en glasvezeldatabank 
- Steven, Kokstraat, Tinnenhoekstraat, Herbergstraat, Gevergemveldbaan, Keimolen en een deel van de Ravenakkerstraat (Moorsel) : riolerings- en wegenwerken 
- Denderstraat, nieuwe Tragelweg en deel Dendermondse Steenweg: riolerings- en wegeniswerken 
- Asfalteringswerken Hoezestraat-deel en Mortelveld 

Projecten in voorbereiding

- Grote Baan (Herdersem): riolerings- en wegenwerken 
- Landbouwersstraat en deel van de Bredestraat: riolerings- en wegenwerken 
- Aquafin 23.085 - Renovatie van de overstortleiding in de pendelparking